“ÇALIŞTIRMAYALIM, OKUTALIM!”İş Dünyası ve STK’lar 23 Nisan’da Çocuklar İçin Buluşuyor

Ümraniye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde, eğitim çağında olduğu halde işçi olarak çalıştırılan çocukları gündeme getirecek olan“Çalıştırmayalım, Okutalım” projesini hayata geçiriyor.

 
Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veTBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi’nin kamu paydaşı olarak desteklediği “Çalıştırmayalım, Okutalım” projesi, eğitim çağında olduğu halde sosyo-ekonomik nedenlerle çalışmak zorunda kalan çocukların eğitime kazandırılmasını amaçlamaktadır.Türkiye’nin, The United Nations Children’s Fund (UNICEF)’in 15 yaş altı çocukların çalışmasını yasaklayan “Çocuk Hakları Sözleşmesi”ne ve International Labor Organization (ILO)tarafından aynı konuda yürütülen “Acil Eylem Planı”na taraf olmasına rağmen azımsanmayacak sayıda çocuk işçiye sahip olması çocuk işçiler meselesini ivedilikle çözüm bekleyen sorunlar arasına dahil etmektedir. Bu gerekçeyle hazırlanan “Çalıştırmayalım, Okutalım” projesi,çocuk işçiler meselesini ülke gündemine taşıyarak güçlü bir kamuoyu oluşturmak ve bireysel ve kurumsal farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. 23 Nisan 2012 akşamı özel sektör temsilcileri ile imzalanacak ortak deklarasyonla, Türkiye’de istihdam sağlayan iş dünyasının önemli aktörlerinin konuya duyarlı ve konunun tarafı haline getirilmesi hedeflenmektedir. Projenin etkileri, deklarasyona imza atan özel sektör temsilcilerinin kendi bünyelerindeki işletmelerde ve sahip oldukları ticari organizasyona dolaylı olarak hizmet sunan yan işletmelerde, “Çocuk İşçi Çalıştırılmaması Taahhütü”nü vermeleriyle arttırılacaktır. Uygun olmayan koşullarda çalıştırılan çocuk işçiler sorunu çerçevesinde bir kamuoyu oluşturabilmek amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda özel sektör temsilcileri, ulusal sendikalar ve ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile biraraya gelerek ortak bir program hazırlayacaktır. 23 Nisan 2012 günü gerçekleşecek program 81 ilden çocuk işçinin yaşam öyküsünün yer aldığı belgesel gösterimi ile başlayacak, temsili konuk çocuk işçilerin sahnede misafirlere kendi dillerinden sorunlarını anlatması ile devam edecektir. Programın sonunda projeye destek veren kurumların temsilcileri ortak deklarasyona imza atacak ve verecekleri “Çalıştırmayalım, Okutalım mesajı ile programı kapatacaklardır. İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nin de destek verdiği bu proje hakkında daha detaylı bilgi için http://calistirmayalimokutalim.org/proje-paydaslari.html
15 Ağustos 2011
2035 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00