Bilgisayar Programlıyorum (5,6,7 Sınıflar)

Yaz Okulu Kodu: YO-BP Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi  ve Enformatik Bölümü Öğretim Elemanları Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN Öğr. Gör. Murat GEZER Araş. Gör Zeki ÖZEN Araş Gör. Şebnem ÖZDEMİR Araş Gör Emre AKADAL Tarih:  24 Haziran  – 12 Temmuz 2013 Ücret: 900 TL Kontenjan: 12 Kampüs: Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı
Amaç: 5–6-7 sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak bu programda Bilgisayar ile ilgilenen-ilgilenmeyen, bilen-bilmeyen her öğrencinin Bilgisayarın sadece oyun amaçlı olmadığı uygun komutları bildikten sonra kullanıcın yönlendirebileceğini bir araç olduğunu görecektir. Uygulanacak Yöntem: Program hazırlanırken öğrencilerin bilgisayar ile farklı bir şekilde tanışmaları sağlanacak, yaşantımızdan örneklerle doğru düşünme bilinçleri geliştirilecektir. Teoriden pratiğe programlama mantığının doğası, keşfetmenin hazzı, öğrenmeyle birleşecektir. Her dersin başında önceden belirlenmiş konuların sadece başlıkları öğrencilere ifade edilerek beyin fırtınası yapılacak, bu işlemin sonucunda çıkan fikirlerden kavram haritası çıkartılarak öğrencinin keşfetmenin sihirli dünyasına girmesi sağlanacaktır. Öğretimin en can alıcı noktası bilgi verici olmaktan çok yönlendirici olmasıdır. Bu safhadan sonra derslerin işlenmesi daha pratik olacak ve konular ilginç ve okul ders formatından farklı bir şekilde işlenecektir. Programın sonunda öğrenciler kendi oluşturdukları projeler ile Bilgisayarda kendi çalışmalarını oluşturmuş olacaklardır. Öğrencilerin devamlı öğrenmesine katkıda bulunmak için özel bir web sitesi içersinde yapmış oldukları çalışmalar paylaşılacaktır. Ayrıca her gün ders sonlarına bilgisayarda yapılacak olan hatalardan bahsedilerek onların güvenli bilgisayar kullanmayı öğrenmeleri sağlanacaktır.    
17 Mayıs 2013
1873 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00