Bilgisayar Programlıyorum (5,6,7 Sınıflar)

Yaz Okulu Kodu: YO-BP

Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi  ve Enformatik Bölümü Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Öğr. Gör. Murat GEZER
Araş. Gör Zeki ÖZEN
Araş Gör. Şebnem ÖZDEMİR
Araş Gör Emre AKADAL
Tarih:  24 Haziran  – 12 Temmuz 2013

Ücret: 900 TL
Kontenjan: 12
Kampüs: 
Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı

Amaç:
5–6-7 sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak bu programda Bilgisayar ile ilgilenen-ilgilenmeyen, bilen-bilmeyen her öğrencinin Bilgisayarın sadece oyun amaçlı olmadığı uygun komutları bildikten sonra kullanıcın yönlendirebileceğini bir araç olduğunu görecektir.

Uygulanacak Yöntem:
Program hazırlanırken öğrencilerin bilgisayar ile farklı bir şekilde tanışmaları sağlanacak, yaşantımızdan örneklerle doğru düşünme bilinçleri geliştirilecektir. Teoriden pratiğe programlama mantığının doğası, keşfetmenin hazzı, öğrenmeyle birleşecektir.
Her dersin başında önceden belirlenmiş konuların sadece başlıkları öğrencilere ifade edilerek beyin fırtınası yapılacak, bu işlemin sonucunda çıkan fikirlerden kavram haritası çıkartılarak öğrencinin keşfetmenin sihirli dünyasına girmesi sağlanacaktır. Öğretimin en can alıcı noktası bilgi verici olmaktan çok yönlendirici olmasıdır. Bu safhadan sonra derslerin işlenmesi daha pratik olacak ve konular ilginç ve okul ders formatından farklı bir şekilde işlenecektir. Programın sonunda öğrenciler kendi oluşturdukları projeler ile Bilgisayarda kendi çalışmalarını oluşturmuş olacaklardır.
Öğrencilerin devamlı öğrenmesine katkıda bulunmak için özel bir web sitesi içersinde yapmış oldukları çalışmalar paylaşılacaktır.
Ayrıca her gün ders sonlarına bilgisayarda yapılacak olan hatalardan bahsedilerek onların güvenli bilgisayar kullanmayı öğrenmeleri sağlanacaktır.

 

 

17 Mayıs 2013
1943 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00