Sinema, Siyaset ve Tarih (8. Sınıflar)

Tarih:  24 Haziran-12 Temmuz 2013
Ücret:900 TL
Kontejan: 24
Yaz Okulu Kodu: YO-STS

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç. Dr. İlker AKTÜKÜN

Asistan
Araş. Gör. Dr. Sinan YILDIRMAZ
Yer: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Televizyon ve sinema günümüz dünyasında gündelik hayatımızın önemli bir kısmını kapsıyor. Sinema, tarih ve siyaset öğretiminde giderek artan bir yoğunlukta bir araç olarak kullanılmakla birlikte, bu aracın eleştirel bir bakışla desteklenmesi gerekir. Edebiyat gibi sinemada da gösterilen her şeyin tarihsel gerçeklikle birebir örtüşmesi gerekmez. Fakat bilinçli bir gözle seyredilirse sinema, tarih ve siyaset bilgisini kalıcılaştıracak bir yere sahiptir. Bu programda insanlık tarihinin, başlangıcından günümüze kadar olan serüveni, en genel hatlarıyla, filmler üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır.
Dünya tarihine ve insanın “özgürleşme” çabalarına farklı bir perspektiften bakmaya çalışırken, insanlık tarihinin geçirdiği ekonomik, sosyal, politik, kültürel, teknik ve bilimsel evrimin önemli dönemeçlerini sorgulayarak, şu sorulara filmler eşliğinde cevap arayacağız:

• Uygarlık nedir?
• İnsan nasıl insan oldu?
• İlk uygarlıklar nasıl ortaya çıktı?
• Uygarlıklar neden ve nasıl farklılaştı?
• Niçin Kızılderililer Avrupa’yı keşfetmedi?
• Modern dünya nasıl ortaya çıktı?
• Günümüz siyasal düşünceleri nasıl oluştu?
• Yirminci yüzyılda savaş ve barış arasında insanoğlunun kaderi nasıl belirlendi?
• “Soğuk Savaş” dünyayı nasıl biçimlendirdi?
• “Soğuk Savaş” sıradan insanları nasıl etkiledi?
• Yirminci yüzyıla yön veren siyasetçiler ve yeni toplumsal hareketler nasıl ortaya çıktı?
• “Soğuk Savaş” sonrası dünyaya yön veren dinamikler nelerdir?

 

 

17 Mayıs 2013
1367 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00