Yeni Medya Okuryazarlığı (4,5,6,7 Sınıflar)

Tarih: 24 Haziran – 12 Temmuz 2013
Ücret:
 900 TL
Kontejan:
24
Yaz Okulu Kodu: 
 YO/YMO

Enformatik Bölümü Öğretim Elemanları
Prof.Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Araş.Gör. Tuba UĞRAŞ
Yer: Beyazıt Kampüsü (BÜYAMER Laboratuarı ve Toplantı Odası)

Amaç:
Bu programda, özellikle İnternet teknolojisi sayesine gelişen yeni medyanın eğitimden eğlenceye kadar her alanda hayatımıza girdiği günümüzde öğrencilerin bu medyada bilinçli birer tüketici ve üretici olmayı öğrenmelerinin yanısıra olumsuz etkileri üzerinde de farkındalık kazandırmak ve çözüm yolları yaratmak amaçlanmaktadır.
Uygulanacak Yöntem:
İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, bilginin hem tüketilmesi hem de üretilmesi söz konusudur. Bilginin tüketilmesi de üretilmesi de ancak bireyin ihtiyaçlarını karşılaması ve yararlı olması açısından ele alındığında anlam kazanabilir. Günümüz yeni medyasının birer okuryazarı olabilmek için hem tüketici hem üretici rollerimiz bulunmakta ve bu rolleri gerçekleştirirken ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı da kendimizi hazırlamalıyız. Çocuklarımızın da bunu yapabilecek birer birey olabilmesini sağlamak için yeni medya okuryazarlığı önemlidir.
Öte yandan birer dijital yerli olarak yeni medyanın içine doğan günümüz çocuklarının kazanmaları gereken okuryazarlık elbette yeni medya okuryazarlığıdır. Ayrıca günümüz çocuklarının öğrenme stilleri, geleneksel eğitim yöntemleri ile değil yenilikçi öğretim yöntemleri ile örtüşmektedir. Başka bir deyişle, günümüz çocukları için en uygun öğrenme yöntemleri, keşfetme, yaşayarak öğrenme, oyunla öğrenme, aktif öğrenme, işbirlikli öğrenme gibi kendilerinin aktif olduğu ve işin içine eğlenmenin de dahil olduğu yenilikçi öğrenme yöntemleridir. Bunun yanı sıra, bilgi çağının birer bireyleri olan günümüz çocuklarının tüketici-üretici kimlikleri de eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma becerisi, iletişim becerisi, problem çözme becerisi ve girişimcilik becerisi gibi becerilere sahip olmayı gerektirmektedir.
Dolayısıyla bu programda; drama etkinliklerine, beyin fırtınası tekniğine, tartışmalara, grup çalışmalarına, online etkileşimlere yer verilerek yenilikçi öğretim yöntemleri kullanılacaktır. Yeni medya okuryazarlığına dair hedeflenen kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik etkinliklerde, bilgi çağı bireyine özgü beceriler geliştirilecektir.

 

 

17 Mayıs 2013
1909 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00