Bursluluk

Bursluluk Koşulları:

İstanbul Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Kararı:

Madde 1. 
Her yaz okulu sınıfı, 25 öğrenci kabul etmektedir. Sınıf kontenjanının tam olarak dolması durumunda, ilköğretimde 2, lisede 2 öğrenciye tam burs verilecektir. Tam bursluluk yemek ücretini de kapsayan yaz okulu ücretinin alınmaması şeklinde uygulanacaktır. Servis ücretleri bursluluk kapsamına girmemektedir. Her sınıftaki burslu öğrencilerin seçim kriterleri, Madde 2’de tanımlanmıştır. Yaz okulları dışındaki Tematik Modüller ve Geziler için bursluluk uygulaması bulunmamaktadır. Bursluluk koşulu sadece Yaz okulları için geçerli olmaktadır.

Madde 2. 
Bursluluk başvuruları 24 Mayıs 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar gerçekleştirilir. Maddi Destek Bursuna devlet okullarında okuyan öğrenciler ve özel okullarda burslu olarak okuyan öğrenciler başvurabilir. Başvurularda ailenin maddi durumunu gösterecek resmi belgeler dikkate alınır. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunun oluşturacağı bir komisyon, aday öğrencilerin dosyalarını değerlendirir ve gerekli gördüğü hallerde velilerine mülakat yapar. Öğrenciler bu mülakatta bulunamazlar. (Çocuk Esirgeme Kurumu Tesislerinde yaşayan öğrenciler için herhangi bir mülakat gerekmemektedir). Burs almaya hak kazananlar Yönetim Kurulu kararı ile en geç 15 Haziran 2015 mesai saati bitimine kadar internet sitesinde açıklanır.

 

18 Mayıs 2013
5436 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00