Klonlama

Klonlama (9.10.11.12 Sınıflar)
Tarih: 27 Ocak -1 Şubat 2014
Ücret: 420TL
Kontenjan:15
Kış Okulu Kodu:KO-KLOÖğretim Üyeleri
Prof.Dr.Sema BİRLER

.

1.GÜN

-Biyoteknoloji nedir? Biyoteknolojik uygulamalarda kullanılan teknikler nelerdir?  Gamet hücrelerinin elde edilmesi, dondurularak saklanması, in vitro (laboratuvar ortamında) yumurta hücresi olgunlaştırma, in vitro fertilizasyon, embriyoların in vitro kültürü. Embriyo transferi, klonlama, transgenik hayvanların elde edilmesi konusunda temel kavramların öğrenilmesi
– Klonlama laboratuvarını tanıma: Cihazların kullanımı ve laboratuvar kurallarının öğrenilmesi. Stereomikroskop, faz kontrast mikroskop, floresan mikroskop ve mikromanipülatörün tanıtılması ve kullanımının öğrenilmesi. İnkübatörler ve gerekli koşulların öğrenilmesi.
– Dişi gamet hücrelerini (yumurta hücrelerini) tanıma: Hayvan türlerine göre farklılıkların öğrenilmesi. Değişik hayvan türlerine ait yumurta hücrelerinin laboratuvar ortamında incelenmesi ve farklılıkların ortaya konması.
– Klonlamada kullanılan hücreler nelerdir? Nasıl hazırlanır? Somatik hücre ne demektir? Hangi tip hücreler klonlama çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Farklılıların nedenleri ve hücre siklusunun öğrenilmesi.
– Transgenesis nedir? Transgenik hayvanların oluşturulmasının amaçları ve kullanılan farklı tekniklerin öğrenilmesi
– Transgenik hayvan nasıl üretilir? Uyulması gereken kuralların öğrenilmesi.
– ICSI (intrastoplazmik sperma enjeksiyonu) ne demektir? Hayvanlarda kullanım amaçları ve tekniğin öğrenilmesi
– Yumurta hücrelerinin laboratuvar ortamında elde edilmesi, seçilmesi ve in vitro olgunlaşmaya bırakılması

 

2.GÜN

– İn vitro fertilizasyon ne demektir? İn vitro fertilizasyonun (yumurta hücresinin in vitro olgunlaştırılması, in vitro fertilizasyonu ve elde edilen embriyoların in vitro kültüre edilmesi) kullanım nedenleri ve yöntemlerinin öğrenilmesi.
– İn vitro fertilizasyon aşaması için dondurulmuş erkek gamet hücrelerinin eritilmesi ve hazırlanması. Uygun kalitede hücrelerin seçilmesi için farklı yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulanması
– Gamet hücrelerin gelişme aşamalarının öğrenilmesi. Dişi ve erkek gamet hücrelerinde mayoz bölünme, bu hücrelerdeki kromozom sayıları ve hayvan türlerine göre farklılıkların öğrenilmesi.
– Erkek gamet hücreleri tanıma: Hayvan türlerine göre farklılıkların öğrenilmesi. Değişik hayvan türlerine ait gamet hücrelerinin laboratuvar ortamında incelenmesi ve farklılıkların ortaya konması
– Fertilizasyon aşamaları nelerdir? Embriyonun oluşması ve erken embriyonik aşamaların öğrenilmesi

 

3.GÜN

– Klonlama uygulamaları için koyun ve ineklerde yumurta hücrelerinin elde edilmesi. Kullanılan teknikler ve araçların öğrenilmesi. Laboratuvar ortamında ovaryumlardan elde edilen hücrelerin manipülasyonu ve incelenmesi.
– Elde edilen yumurta hücrelerinin sınıflandırılması ve in vitro olgunlaşma için ortamların hazırlanması
– Yumurta hücrelerinin in vitro olgunlaşmaya bırakılması. Kültür ortamlarının özelliklerinin öğrenilmesi
– Kültür ortamlarının (klonlama çalışmasının değişik aşamalarında kullanılacak olan sıvı ortamlar) özellikleri ve hazırlanması
–  İn vitro fertilizasyon ile elde edilen embriyoların kültüre aktarılması
– Laboratuvar uygulamalarının gözden geçirilmesi ve tartışma

 

4.GÜN

– Yumurta hücrelerinin in vitro olgunlaşma sonuçlarının değerlendirilmesi. Hücrelerin incelenmesi ve değişikliklerin gözlenmesi.
– İn vitro fertilizasyon aşaması için dondurulmuş erkek gamet hücrelerinin eritilmesi ve hazırlanması. Uygun kalitede hücrelerin seçilmesi için farklı yöntemlerin öğrenilmesi ve uygulanması
– Yumurta hücrelerinin in vitro fertilizasyon için hazırlanması ve erkek gamet hücreleri ile birarada bırakılması. Bu aşamaların laboratuvarda gerçekleştirilmesi ve izlenmesi.
– Olgunlaşmış yumurta hücrelerinin klonlama için hazırlanması. Yumurta hücrelerinin üzerindeki kumulus hücrelerinin uzaklaştırılması
– Birinci mayoz bölünmesini tamamlamış hücrelerin mikroskop altında seçilmesi floresan boyama işlemlerinin gerçekleştirilmesi
– Klonlama uygulamasının izlenmesi. Yumurta hücrelerinde kromozom materyalinin uzaklaştırılması ve hazırlanan somatik hücrelerin transferinin gerçekleştirilmesi
– Klonlama uygulanan yumurta hücrelerinde somatik hücre ile kaynaşmayı
sağlayabilmek için elektrofüzyon uygulanması, yumurta hücrelerinin kimyasal yöntemle aktivasyonu ve in vitro kültürün gerçekleştirilmesi
– Laboratuvar uygulamalarının gözden geçirilmesi ve tartışma

 

5.GÜN

– Yumurta hücrelerinin in vitro fertilizasyon sonuçlarının değerlendirilmesi. Hücrelerin incelenmesi ve değişikliklerin gözlenmesi
– İn vitro fertilizasyon sonucu elde edilen erken embriyoların (zigot aşaması ve 2-4 hücreli aşama) in vitro kültür ortamına alınarak gelişmeye bırakılması
– Embriyoların gelişme aşamalarının öğrenilmesi. İn vivo ve in vitro farklılıklar nelerdir? Hayvan türlerine göre farklılıklar nelerdir?
– İn vitro fertilizasyon ile elde edilen embriyoların kültürü sonucu ulaşılan aşamaların değerlendirilmesi. İleri aşamalara ulaşan embriyoların farklı yöntemlerle dondurulması
– Embriyo transferi nedir? Nasıl uygulanır? Embriyo transferi gerçekleştirilecek hayvanların nasıl hazırlandığının öğrenilmesi
– Türkiye’de klonlanan ilk buzağılar olan Efe, Ece, Ecem gezisi
– Laboratuvar uygulamalarının gözden geçirilmesi ve tartışma

 

6. GÜN

– Sertifika dağıtımı
20 Kasım 2013
1637 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00