Moleküler Genetik

Moleküler Genetik
(8.9.10.11.12 Sınıflar)

Tarih:
 27 Ocak – 1 Şubat 2014

Ücret:
 400  TL
Kontejan:12
Yaş Grubu: Lise
Yaz Okulu Kodu: KO-MOLGEN
Öğretim Üyeleri
Yard. Doç. Dr.Tuba GÜNELAsistan: Ece GÜMÜŞOÐLUHANGİ SPOR DALINA YATKIN OLDUÐUNU ÖÐRENMEK İSTERMİSİN?
Bizi olduğumuz gibi yapan genlerimizin olağan üstü düzenidir. İnsanın fiziksel yeteneği, bir çok çevresel ve genetik faktörlerden etkilenir. Bu genetik faktörlerden biri ACTN3 (α-aktinin3) geninde bulunan farklılıklardır. Polimorfizim olarak adlandırılan bu gen üzerindeki genetik kodda meydana gelen küçük değişiklikler kas kasılmasını etkiler. Hızlı ya da yavaş kasılan kaslar, belli spor dalları için avantaj sağlar. 

 

 

 

        Teorik:
       1.Gün DNA yapısı bileşenleri , DNA elde etme yöntemleri
       2.Gün DNA dizisinde meydana gelen değişiklikler ve tanımlanması.
       3.Gün Polimorfizim, polimorfizim çeşitleri, polimorfik genetik   belirteç sınıfları
       4.Gün Polimorfizimlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemler.

5.Gün

: Spor performansında etkil olan genler ve ACTN3 genindeki genetik varyasyonlarla atletik performansın ilişkisi
               Pratik:
  1. Gün lab: Laboratuvarın tanıtımı, kan alınımı işlemi
  1. Gün lab: Periferik kandan DNA izolasyonu
  1. Gün lab: Polimeraz zincir reaksiyonu
  1. Gün lab: Jelde PCR ürünlerinin kontrolüenzim kesim
  1. Gün lab: Polimorfik bölgenin belirlenmesi
20 Kasım 2013
1807 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00