ADLİ TIP (6,7,8, SINIFLAR)

ADLİ TIP
Yaz Okulu Kodu: YO-ADLİ/B

Tarih: 23 Haziran 2014  – 11 Temmuz 2014
Ücret: 
900 TL
Kontejan:
20

Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyeleri 

Doç.Dr. E .Hülya Yükseloğlu
Yard. Doç.Dr. Gönül Filoğlu
Yard. Doç.Dr.Hüseyin Çakan
Yard. Doç.Dr. Z. Belma  Gölge
Dr. Ege Güral

Öğrencilerin yanlarında getirmesi gereken materyaller:

-2 adet tek kullanımlık önlük (Beyaz Renk)
-Eldiven (5-6 Adet)
-Galoş
-Maske
-Swab (Sürüntü Çubuğu)

Not: En az 15 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

Kampüs: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü

• Suçlu profili
• Suç nedir?
• Ceza nedir?
• Entomoloji nedir?
• Mikroorganizmalar
• Olay yeri inceleme kavramı
• Delil nedir? Nasıl toplanır?
• Genetik bilimi ve adli bilimlerdeki yeri
• Suçluların tespitinde DNA’dan nasıl yararlanılır?
• Ses analizi
• Biyolojik deliller
• DNA’nın elde edilmesi
• DNA Elekroforezi


I.Hafta

GÜN-ZAMAN

KONU – AMAÇ

AKTİVİTE

Görevli Öğretim Üyesi

23.06.2014
PZT

Sabah

Üniversitenin Tanıtımı

Merkez kampüs aktiviteleri

Rektörlük

Öğleden
Sonra

Programın tanıtımı
Kurallar, gruplar, dersler

Tanışma
Öğrenci yaka kartlarının dağıtımı Teorik ve pratik uygulama hakkında bilgilendirme

Araş.Gör. Fatma Çavuş
Laborant Gülten Rayimoğlu

Adli Tıp Enstitüsü’nün Tanıtımı
Fen, Sosyal ve Tıp Anabilim Dallarının fonksiyonları

Enstitü, Adli Tıp ve Adli Bilimler hakkında genel bilgilendirme

Prof. Dr. İmdat Elmas

24.06.2014 
SALI

Sabah

Olay yeri inceleme kavramına giriş
Neden araştırıyoruz, bize kazandırdıkları, küçük ipuçları bizleri nereye götürür? Suçluların yakalanmasında iz ve ipuçlarını nasıl kullanırı
Küçük dedektifler iz peşinde
Görsel sunum
Türkiye ve dünya ile ilgili olgu sunumları
Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu

Öğleden
Sonra

Delil nedir? Nasıl toplanır? Delil ne işe yarar?
Adli Fen Bilimlerinde deliller ne amaçla ve nasıl çalışılır, hangi deliller hangi laboratuarlarda çalışılır?
Fiziksel delilerden suçluya ulaşmak…
Olay yeri ile ilgili bir senaryo sahnesi yaratılarak; öğrencilere biyolojik ve DNA analizi, belge incelemesi, ses kayıt analizi, kimyasal ve toksikolojik inceleme için olay yeri incelemesi yaptırılarak delil toplattırılacaktır.

 

 

25.06.2014
ÇARŞ

Sabah Çocuklara kendi topladıkları delillerin farklı laboratuvarda çıkacakları yolculuğu nasıl takip edecekleri anlatılacaktır Olay yeri incelemesi sonrasında toplanan delillerin dosya üzerinde tartışılması

Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu

Öğleden
Sonra
Ulusal ve uluslar arası ilginç olgular üzerinde interaktif tartışmalar ve olguların yeniden günümüz teknolojisine uygun çözümlenmesi, konu ile ilgili beyin fırtınası… Görsel sunumlar üzerinde vaka tartışması

 

Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu

26.06.2014
PERŞ

Sabah Bu iz kimin?
Parmak izi
Ayakkabı izi
Diğer izler
Uygulamalı olarak parmak izinin ve diğer izlerin tespiti ve karşılaştırılması Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu
Öğleden
Sonra
Mikroorganizmalar (Minik canlılar)’ı birlikte keşfedelim.

 Mikroorganizmaların boyaması ve mikroskop ile gösterilmesi.

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

27.06.2014
CUMA

Sabah Vücudumuzdaki minik patojenler nelerdir? Hangileri faydalı, hangileri zararlıdır.

Mikrobiyoloji laboratuarındaki cihazların tanıtımı ve uygulaması

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

Öğleden
Sonra
Hangi besinler bizleri zehirler? Çeşitli besinlerin mikrobiyolojik incelemeleri

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

 

II. Hafta

GÜN ZAMAN

KONU – AMAÇ

AKTİVİTE

Görevli Öğretim Üyesi

30.06.2014
PZT

Sabah

Kriminal amaçlı kullanılan böcekleri tanıyalım.
Suçluların bulunmasında böceklerin rolü nedir?

Böceklerin yaşam döngüsünün laboratuar ortamında gösterilmesi.

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

Öğleden
Sonra

Böcek larvalarıyla tedavi.

Larvalarla tedavinin  labaratuarda gösterilmesi

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

01.07.2014
SALI

Sabah

Adli Astronomiye Giriş

Güneşin doğuşu ve batışının yazılımlarla gösterilmesi ve incelenmesi

Dr. Ege Güral

Öğleden
Sonra

Adli Astronominin kriminal amaçlı kullanımı

Görsel sunumlarla olgu tartışması

Dr. Ege Güral

02.07.2014
ÇARŞ

Sabah  

Adli Bilimlerde Ses ve Görüntü İncelemeleri

 

Ses ve görüntülü olgu sunumları ile konunun kavranması

 

Dr. Ege Güral

Öğleden
Sonra
Adli Bilimlerde Ses ve Görüntü İncelemelerinin kullanımı Olgu sunumları ile tartışma

Dr. Ege Güral

03.07.2014
PERŞ

Sabah Holografik ses nedir? Adli Bilimlerde Kullanımı

Holografik ses kayıtlarının İncelenmesi

Dr. Ege Güral

Öğleden
Sonra
Adalet ve haksızlık kavramlarının tartışılması

Film gösterimi

Yard. Doç. Dr. Z. Belma Gölge

04.07.2014
CUMA

Sabah Suç nedir? Ceza nedir?
Ceza kanunlarına neden ihtiyacımız var?
Ceza mahkemesi kimlerden oluşur?
(Hakim, Savcı, Avukat, Mağdur, Sanık)
Ceza mahkemesinin görevi nedir?
Ceza mahkemelerince gerçekleştirilen yargılamada adli bilimlerin yeri?
Bilirkişi kimdir? Görevi nedir?
Mahkeme simülasyonu üzerinden tüm kavramların açıklanması ve örnek bir yargılama yapılarak uygulamalı olarak açıklanması

 

Yard. Doç. Dr. Z. Belma Gölge

Öğleden
Sonra
Adli psikoloji
kriminal olgularda adli psikolojinin görevi
Olgu örnekleri üzerinden tartışma

Yard. Doç. Dr. Z. Belma Gölge

 

III. Hafta

GÜN

ZAMAN

KONU – AMAÇ

AKTİVİTE

Görevli Öğretim Üyesi

07.07.2014
PZT

Sabah Çocuk istismarı ve ihmali:
İhmal nedir? İstismar çeşitleri nelerdir? İstismar edenler kimdir? İstismara maruz kalan çocukların özellikleri nelerdir?
Kişisel sınırlarımızın önemi nedir ve sınırlarımızı nasıl belirleriz?
“Hayır” demenin önemi
Yetişkinlerin istismarından çocuklar kendilerini nasıl koruyabilir?
Yetişkinin zarar verici davranışı ile karşılaştığında çocuk ne yapmalıdır?
Çalışma gruplarının oluşturulması,
Farklı istismar türleri ve ihmal için hazırlanan senaryolar üzerinden öğrencilerin çocuk istismarı konusunda ki bakış açılarının belirlenmesi ve tartışılması,
Çember oyunu ile kişisel sınırların vurgulanması,
Drama çalışmaları ile “hayır”ın öneminin anlatılması

Yard. Doç. Dr.
Z. Belma Gölge

Öğleden
Sonra
Şiddetin incelenmesi:
Şiddet çeşitleri,
Okulda yaşanan şiddet,
Ne zaman şiddet uygularız?
Şiddetle nasıl baş edebiliriz?
Çalışma gruplarının oluşturulması,
Hazırlanan senaryolar üzerinden öğrencilerin şiddet konusunda ki bakış açılarının belirlenmesi ve tartışılması,
Drama çalışmaları ile öfke kontrolünün öğretilmesi
 

Yard. Doç. Dr.
Z. Belma Gölge

08.07.2014
SALI

Sabah Biyolojik delil nedir? Bizi biz yapan genler

 

Hazırlanan bir senaryo kapsamında, öğrencilere görevler verilerek olay yerinden toplanmış biyolojik materyallerin laboratuvara kabulü sağlanacaktır.

Yard. Doç. Dr. Gönül Filoğlu

Öğleden
Sonra
Biyolojik delillerden yararlanarak kişileri birbirinden ayırabilir miyiz?

Olgu tartışması.

Yard. Doç. Dr. Gönül Filoğlu

09.07.2014
ÇARŞ

Sabah Biyolojik delillerden yararlanarak kişileri birbirinden ayırabilir miyiz? Mikroskop altında kılları birbirinden ayırabilir miyiz?

Yard. Doç. Dr. Gönül Filoğlu 
Arş. Gör. Özlem Bülbül

Öğleden
Sonra
DNA laboratuarında gezinti Öğrenci laboratuara girmeden önce laboratuarın tanıtılması ve labratuvar kuralları, laboratuvarda kişi güvenliği, deneylerin güvenliği, labratuvar riskleri, laboratuvar cihazları hakkında bilgilendirme yapılacaktır

Yard.Doç.Dr. Gönül Filoğlu
Arş. Gör. Özlem Bülbül

10.07.2014
PERŞ

Sabah Biyolojik delilden DNA’nın elde edilmesi  Kandan DNA izolasyonu

Arş. Gör. Özlem Bülbül

Öğleden
Sonra

Genel Değerlendirme ve vedalaşma

Tüm görevli öğretim üye ve yardımcıları

11.07.2014
CUMA

  Rektörlükte sertifikaların dağıtılması

Rektörlük


08 Nisan 2014
2699 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00