BİLGİSAYAR PROGRAMLIYORUM (5,6,7,SINIFLAR)

BİLGİSAYAR PROGRAMLIYORUM
Yaz Okulu Kodu:

Tarih:  23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontenjan: 
12 + 2

Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi  ve Enformatik Bölümü Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Öğr. Gör. Murat GEZER
Araş. Gör Zeki ÖZEN
Araş Gör. Elif KARTAL
Araş Gör Emre AKADAL

Kampüs: 
Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

Amaç:
5–6-7 sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak bu programda Bilgisayar ile ilgilenen-ilgilenmeyen, bilen-bilmeyen her öğrencinin Bilgisayarın sadece oyun amaçlı olmadığı uygun komutları bildikten sonra kullanıcın yönlendirebileceğini bir araç olduğunu görecektir.

Uygulanacak Yöntem:
Program hazırlanırken öğrencilerin bilgisayar ile farklı bir şekilde tanışmaları sağlanacak, yaşantımızdan örneklerle doğru düşünme bilinçleri geliştirilecektir. Teoriden pratiğe programlama mantığının doğası, keşfetmenin hazzı, öğrenmeyle birleşecektir.
Her dersin başında önceden belirlenmiş konuların sadece başlıkları öğrencilere ifade edilerek beyin fırtınası yapılacak, bu işlemin sonucunda çıkan fikirlerden kavram haritası çıkartılarak öğrencinin keşfetmenin sihirli dünyasına girmesi sağlanacaktır. Öğretimin en can alıcı noktası bilgi verici olmaktan çok yönlendirici olmasıdır. Bu safhadan sonra derslerin işlenmesi daha pratik olacak ve konular ilginç ve okul ders formatından farklı bir şekilde işlenecektir. Programın sonunda öğrenciler kendi oluşturdukları projeler ile Bilgisayarda kendi çalışmalarını oluşturmuş olacaklardır.
Öğrencilerin devamlı öğrenmesine katkıda bulunmak için özel bir web sitesi içersinde yapmış oldukları çalışmalar paylaşılacaktır.
Ayrıca her gün ders sonlarına bilgisayarda yapılacak olan hatalardan bahsedilerek onların güvenli bilgisayar kullanmayı öğrenmeleri sağlanacaktır.

Gün /Saat Konu Amaç Aktivite Görevli Öğretim Üyesi
1 Gün Sabah Üniversitenin Tanıtımı Merkez kampüs aktiviteleri Rektörlük
Öğleden Sonra   Tanışma
Öğrenci yaka kartlarının dağıtımı
Araş. Gör Elif KARTAL
Programın tanıtımı
Kurallar, gruplar, dersler
Laboratuvar Teorik ve pratik uygulama hakkında genel bilgilendirme
2. Gün Sabah Bilgisayarı Keşfediyoruz Powerpoint Sunumu, Bir bilgisayarın içindeki parçaların incelenmesi. Kasanın içindeki parçaların tek tek ele alınması. Araş. Gör Zeki ÖZEN
Öğleden Sonra
3. Gün Sabah Programlamaya Hazırlık Bilgisayar Laboratuvarında Programlamaya hazırlık için gereksinim duyulan araçların tanıtımı ve kullanımı. Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Öğleden Sonra Yazılım ve Programlama Dili Nedir? Bilgisayar Laboratuvarında Yazılım ve Programlama Dillerinin  tanıtımı ve kullanımı.
Small Basic Dilini Tanıyalım. Merhaba Dünya Programının yazılması. Programımızı Renklendirelim.
4. Gün Sabah Bilgisayarın gıdası olan Veri nedir? Powerpoint Sunumu, Laboratuvar da Değişken kullanımı üzerine  uygulama . Sayılar ile oynayalım. Sıcaklık Dönüştürücü yazalım. Araş. Gör Zeki ÖZEN
Öğleden Sonra Bilgisayarda kararlar nasıl verilir? Koşul ve Dallanma Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da if yapısı ile ilgili örneklerin yapılması
5. Gün Sabah Koşul ve Dallanma Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da İf else if  yapısı ile ilgili örneklerin yapılması Araş Gör. Emre AKADAL
Öğleden Sonra Powerpoint sunumu GOTO Dallanması ve uygulamaları.
6. Gün Sabah Döngüler For Döngüsü için Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulama Araş Gör. Emre AKADAL
Öğleden Sonra While Döngüsü için Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulama
7. Gün Sabah Grafikler ile Programlama Grafik Window’a giriş Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulama Araş. Gör Elif KARTAL
Öğleden Sonra Çizgiler, şekiller , içleri doldurmak  Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulama
8. Gün Sabah Şekiller ile Eğlence İç içe Şekiller oluşturuyoruz.  Laboratuvarda uygulama Öğr. Gör. Murat Gezer
Öğleden Sonra Rastgele Şekiller oluşturmak. Benzerlerin oluşturduğu şekiller oluşturmak. Fraktal yapılar üzerine örnekler.
9. Gün Sabah Kaplumbağa ile Programlama, Turtle nesnesini kullanarak, Kaplumbağayı ekranda hareket ettirmek. Öğr. Gör. Murat Gezer
Öğleden Sonra Turtle nesnesinin çeşitli özelliklerini ve işlemlerini kullanarak grafikler yaratmak. Turtle nesnesini For..EndFor döngülerinde kullanarak renkli desenler çizmek.
10. Gün Sabah Diziler / Yığınlar Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulama Araş. Gör Zeki ÖZEN
Öğleden Sonra Laboratuvar’da uygulama
11. Gün Sabah Nesneler Sound, Program ve Text Nesneleri Sunum ve Uygulama Araş Gör. Emre AKADAL
Öğleden Sonra Clock, Desktop , Dictionary, Flickr, ImageList ve Network  Nesneleri Powerpoint sunum ve Laboratuvarda uygulama
12. Gün Sabah Nesneler Controls nesnesinin çeşitli özelliklerini kullanmak. Kontrol olaylarını programınızdaki düğmeler  ve metin kutuları üzerinde kullanmak. Araş Gör. Emre AKADAL
Öğleden Sonra Nesneler Programınızda klavye olaylarını kullanmak. Programınızda Fare olaylarını kullanmak.
13. Gün Sabah Hatasız Program Yazma Programlamada hatasız program yazmak için yapılacak işlemlerin anlatılması. Programlarınızdaki hataları düzeltmek için, TextWindow.WriteLineişlemini kullanmak. Araş. Gör Zeki ÖZEN
Öğleden Sonra Oyun Yazıyoruz -1 Şekillerin yardımıyla oyunlar yaratmak.Shapes nesnesinin çeşitli özelliklerini ve işlemlerini kullanarak oyun öğeleri yaratmak. Araş. Gör Elif KARTAL
14.
Gün
Sabah Oyun Yazıyoruz -2 Olaylara tepki veren etkileşimli oyunlar yaratmak. Araş. Gör Elif KARTAL
Öğleden Sonra Programımızı Paylaşıyoruz Small Basic programlarınızı paylaşmak. Öğr. Gör. Murat Gezer
15. gün Sabah Eğitimin değerlendirilmesi Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Öğr. Gör. Murat GEZER
Araş Gör. Emre AKADAL
Öğleden Sonra Rektörlükte sertifikaların dağıtılması Rektörlük

 

08 Nisan 2014
1938 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00