BİYOLOJİNİN RENKLERİ (4,5,6,7,8,SINIFLAR)

Biyolojinin Renkleri
Yaz Okulu Kodu: YO-BİYO/A

Tarih:  23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontenjan: 25
Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları:
Doç. Dr. Gül ÖZCAN ARICAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Rıfkı TOPÇUL

Arş. Gör. İdil ÇETİN
Biyolog Özlem DAĞDEVİREN

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

• Canlılar
• Enzimler
• Nükleik asitler
• Hücrenin keşfi
• Sitoplazma ve organeller
• Fotosentez
• Kanser
• Apoptoz nedir?
• Sirke sineğinin yapısı
• Nanoteknoloji nedir?
• Doku Kültürü
• Kök Hücre
• Organ Transplantasyonu
• Tüp Bebek (İn Vitro Fertilizasyon)
• Radyobiyoloji

Zaman

İçerik

Etkinlikler

I. HAFTA
1. gün Pazartesi
Sabah

PROGRAMIN TANITILMASI
BİYOLOJİNİN KONUSU

BİYOLOJİNİN KONUSU VE ALT BİLİM DALLARI
BİYOLOJİ BİLİMİNDEKİ SON GELİŞMELER
BİYOLOJİ BİLİMİNE KATKIDA BULUNAN BİLİM ADAMLARI
Öğleden sonra

BİYOLOJİ LABORATUVARININ TANITIMI
MİKROSKOP KULLANIMI

BİYOLOJİ LABORATUVARI KULLANIMI VE GÜVENLİK KURALLARI
BİYOLOJİ LABORATUVARINDA KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER VE SARF MALZEMENİN KULLANILMASI
DENEY: MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ VE IŞIK MİKROSKOBUNUN KULLANILMASI
2. gün
Salı
Sabah

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
AKTİVİTE:CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
DENEY: CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
CANLI ÇEŞİTLERİ VE VİRÜSLER
TARTIŞMA:VİRÜSLER NEDEN CANLI DEĞİLDİR?
Öğleden sonra

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

KARBONHİDRAT, YAĞ, PROTEİN METABOLİZMASI
VİTAMİN VE MİNERALLER
3. gün
Çarşamba
Sabah

ENZİMLER

ENZİM NEDİR?
ENZİMLERİN ANALİZİ NASIL YAPILIR?
ENZİMLERİN BİYOLOJİ VE TIPTA KULLANIM ALANLARI
Öğleden sonra

NÜKLEİK ASİTLER

DNA YAPISI VE İŞLEVİ
RNA YAPISI VE İŞLEVİ
4. gün Perşembe Sabah

GENETİK

GÜNÜMÜZDE GENETİK
KLONLAMA
GEN TEDAVİSİ
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR
Öğleden sonra

HÜCRE

HÜCRE KEŞFİ VE HÜCRE TEORİSİ
PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK HÜCRELER 
DENEY: TEK HÜCRELİ KÜLTÜRÜN İNCELENMESİ
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİ
DENEY: BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİNİN İNCELENMESİ
5. gün
Cuma
Sabah

HÜCRE ZARI

HÜCRE ZARININ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ (AKTİF VE PASİF TAŞIMA)
AKTİVİTE: HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ ANİMASYON FİLM
DENEY: HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ
HÜCRE DUVARI
Öğleden sonra

1. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

HAFTA İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
2. HAFTA
6. gün Pazartesi
Sabah SİTOPLAZMA VE ORGANELLER SİTOPLAZMA
HÜCRE ORGANELLERİ VE GÖREVLERİ
ETKİNLİK: HÜCRE VE ORGANELLERİ ANİMASYONU
Öğleden sonra ATP, SOLUNUM VE FOTOSENTEZ MAYALAR YAŞIYOR MU?
KAĞIT KROMOTOGRAFİSİ
7. gün
Salı
Sabah NORMAL VE ANORMAL HÜCRE BÖLÜNMELERİ NORMAL VE ANORMAL HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
HÜCRE SİKLUSU
DENEY: NORMAL VE KANSERLİ HÜCRELERİN FARKLARI
Öğleden sonra KANSER KANSER VE NEDENLERİ
KANSER TEDAVİSİ
KANSERDEN KORUNMA
8. gün Çarşamba Sabah APOPTOZ APOPTOZ NEDİR?
NEKROZ VE APOPTOZ ARASINDAKİ FARK
KANSER TEDAVİSİNDE APOPTOZUN YERİ
Öğleden sonra DROSOPHİLA MELANOGASTER SİRKE SİNEĞİNİN YAPISI
EMBRİYONİK GELİŞİM EVRELERİ
ERKEK VE DİŞİ AYRIMI
DROSOPHİLA PASAJI
DROSOPHİLAGENETİĞİ
9. gün
Perşembe
Sabah BİLİMSEL BİR PROJE NASIL HAZIRLANIR VE SUNULUR? BİLİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMA NEDİR?
BİLİMSEL PROJE NASIL HAZIRLANIR?
PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI
BİLİMSEL PROJENİN SUNULMASI
Öğleden sonra NANOTEKNOLOJİNİN BİYOLOJİDEKİ UYGULAMALARI NANOTEKNOLOJİ NEDİR?
NANONEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİDEKİ UYGULAMALARI
NANOTEKNOLOJİNİN BİYOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
NANOTEKNOLOJİNİN TIPTAKİ UYGULAMALARI
10. gün
Cuma
Sabah

KAN VE KAN GRUPLARI

KANIN YAPISI VE ÖZELLİĞİ
KAN HASTALIKLARI
KAN GRUBU ANALİZLERİ
Öğleden sonra

2. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

HAFTA İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
3. HAFTA
11. gün
Pazartesi
Sabah DOKU KÜLTÜRÜ DOKU KÜLTÜRÜ NEDİR?
DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİĞİNİN KULLANIM ALANLARI
AKTİVİTE: DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARININ TANITIMI
Öğleden sonra KÖK HÜCRE KÖK HÜCRE NEDİR?
KÖK HÜCRE ÇEŞİTLERİ
KÖK HÜCRE NERELERDE KULLANILIR?
KÖK HÜCRE KÜLTÜRÜ ŞARTLARI NELERDİR?
KÖK HÜCRE UYGULAMALARI
12. gün Salı Sabah

ORGAN TRANSPLANTASYONU

ORGAN TRANSPLANTASYONU NEDİR?
ORGAN TRANSPLANTASYONU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
HÜCRE, DOKU VE ORGAN UYUMU
YAPAY ORGANLAR
ORGAN BAĞIŞLAMA
Öğleden sonra

BALIK ANATOMİSİ

BALIĞIN YAPISI BALIK DİSEKSİYONU
BALIK ORGANLARININ TANITILMASI
13. gün Çarşamba Sabah

TÜP BEBEK (İN VİTROFERTİLİZASYON)

TÜP BEBEK NEDİR?
TÜP BEBEK HANGİ ŞARTLARDA YAPILIR?
TÜP BEBEK NEDEN GEREKLİDİR?
Öğleden sonra

KURBAĞA ANATOMİSİ

KURBAĞA YAPISI
KURBAĞA DİSEKSİYONU
KURBAĞA DERİSİNİN YAPISI
KURBAĞA ORGANLARININ TANITILMASI
14. gün Perşembe lt;/p> Sabah

RADYOBİYOLOJİ

RADYOBİYOLOJİ NEDİR?
RADYOBİYOLOJİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
RADYASYONUN HÜCRE VE ORGANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ
RADYASYONUN ORGA
Öğleden sonra

NÜKLEER SANTRALLAR

NÜKLEER ENERJİDEN YARARLANMA
NÜKLEER SANTRALLARIN ÖNEMİ
RADYASYONUN VERİMLİ KULLANIMI
RADYASYON KAZALARDAN KORUNMA
15. gün Cuma Sabah

FARE ANATOMİSİ

FARE NEDEN MODEL ORGANİZMADIR?
FARE MORFOLOJİSİ
FARE DİSEKSİYONU
FARE İÇ ORGANLARININ TANITILMASI
Öğleden Sonra

3. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

HAFTA İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
08 Nisan 2014
2052 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00