GENETİK (4,5,6,7,SINIFLAR)

GENETİK
Yaz Okulu Kodu: 


Tarih:
 23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900  TL
Kontejan:25

Çocuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri
Doç. Dr.Ercan ARICAN

Not: En az 15 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

4-7. sınıflar

 

Gün

Saat

İçerik

Metot

23.06 1 Sabah *Genetiğe Giriş
*Genetiğin Tarihi
*Genetik ile ilgili teoriler
Sunum (ppt)
    Ö. Sonra 1 *Nukleus ve Kalıtsal Madde
*Kromozomlar
Sunum (ppt)
    Ö. Sonra 2 *Mitoz
*Mayoz
 

24.06

2.

Sabah *Mitoz/Mayoz Karşılaştırması
*Mayozun önemi ve krossingover
Sunum (ppt)

Ö.Sonra 1 * Lab: Karyotip Analizi
İlgili problem çözümü
 

Ö. Sonra 2 * Lab çalışması devam  

25.06

3.

Sabah *Genotip-Fenotip
*Fenokopi
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Alleller arası etkileşimler Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 *Mendel ve Mendelizm ve Mendelin I. Yasası Sunum (ppt)

26.07

4.

Sabah *Mendelin II. Yasası
*Test çaprazlaması
*Mendel yasalarının mayoz bölünme ile ilişkisi
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 Lab: Meyve sineğinin (Drosophila melanogaster) genetik araştırmalar açısından önemi ve meyve sineği çaprazlama çalışmaları  

Ö. Sonra 2 Lab: Drosophila ile ilgili çaprazlamalar (devam)  

27.07

5.

Sabah *Dominantlık/Resesiflik
*Kodominantlık
*Katallellik
*Kan grupları
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Farklı genler arasındaki etkileşimler
*Pleiotropi
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 *İnsanda Eşey Farklılıaşması
*İnsanda Eşey Farklılaşması Anomalileri
 

30.06

6.

Sabah *Pedigree
*İnsan Kalıtsal Hastalıkları
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 Lab. Krromozom bantlama  

Ö. Sonra 2 Lab: Kromozom Bantlama (devam)  

01.07

7.

Sabah *Quiz 1
*X’e bağlı kalıtım
*Y’ye bağlı kalıtım
 

Ö. Sonra 1 Lab: Barr cisimciği Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 Lab: Barr cisimciği (devam)  

02.07

8.

Sabah *Transkripsiyon
* Translasyon
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Lab: Protein İzolasyonu, miktar tayini

Ö. Sonra 2 *Lab: Protein İzolasyonu, miktar tayini (devam)  

03.07

9.

Sabah *Proteomik Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Lab: Poliakrilamid jel elektroforezi  

Ö. Sonra 2 *Lab: Sonuçların değerlendirilmesi  

04.07

10.

Sabah *Doku Kültürü Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 Lab: Hayvan Doku Kültürü hücre pasajı, hücre sayımı,  

Ö. Sonra 2 Lab: Hayvan Doku Kültürü hücre pasajı, hücre sayımı (devam)  

07.07

11.

Sabah *Quiz 2
*DNA/RNA tanımları
*DNA’nın yapısı
 

Ö. Sonra 1 *Watson-Crick Modeli
*Watson-Crick’e ait yayının incelenmesi
*DNA’nın farklı formları
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 *RNA’nın yapısı
*DNA replikasyonu ve rekombinasyon
* Okazaki fragmentleri
*Telomeraz
Sunum (ppt)

08.07

12.

Sabah *Bağlantı ve rekombinasyon *Mutasyon
*Genom Mutasyonu
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Kromozom Haritalama
*Kromozom Mutasyonları
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 Lab: Kalıtım ile ilgili problem çözümü  

09.07

13.

Sabah *DNA’nın yapısı
*DNA’nın analizi
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 Lab: DNA izolasyonu ve Analizi  

Ö. Sonra 2 Lab: (devam)  

10.07

14.

Sabah *Transformasyon Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 * Lab: Transformasyon çalışmaları  

Ö. Sonra 2 Lab: Transformasyon çalışmaları (devam)  

11.07

15.

Sabah *Quiz 3
*Genel değerlendirme
 

Ö.Sonra *Ebeveyn-Öğretim Üyesi görüşmeleri  

 

08 Nisan 2014
1646 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00