GENETİK (4,5,6,7,SINIFLAR)

GENETİK
Yaz Okulu Kodu:  Tarih: 23 Haziran 2014 - 11 Temmuz 2014 Ücret: 900  TL Kontejan:25 Çocuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr.Ercan ARICAN Not: En az 15 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

4-7. sınıflar

 

Gün

Saat

İçerik

Metot

23.06 1 Sabah *Genetiğe Giriş *Genetiğin Tarihi *Genetik ile ilgili teoriler Sunum (ppt)
    Ö. Sonra 1 *Nukleus ve Kalıtsal Madde *Kromozomlar Sunum (ppt)
    Ö. Sonra 2 *Mitoz *Mayoz  

24.06

2.

Sabah *Mitoz/Mayoz Karşılaştırması *Mayozun önemi ve krossingover Sunum (ppt)

Ö.Sonra 1 * Lab: Karyotip Analizi İlgili problem çözümü  

Ö. Sonra 2 * Lab çalışması devam  

25.06

3.

Sabah *Genotip-Fenotip *Fenokopi Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Alleller arası etkileşimler Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 *Mendel ve Mendelizm ve Mendelin I. Yasası Sunum (ppt)

26.07

4.

Sabah *Mendelin II. Yasası *Test çaprazlaması *Mendel yasalarının mayoz bölünme ile ilişkisi Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 Lab: Meyve sineğinin (Drosophila melanogaster) genetik araştırmalar açısından önemi ve meyve sineği çaprazlama çalışmaları  

Ö. Sonra 2 Lab: Drosophila ile ilgili çaprazlamalar (devam)  

27.07

5.

Sabah *Dominantlık/Resesiflik *Kodominantlık *Katallellik *Kan grupları Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Farklı genler arasındaki etkileşimler *Pleiotropi Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 *İnsanda Eşey Farklılıaşması *İnsanda Eşey Farklılaşması Anomalileri  

30.06

6.

Sabah *Pedigree *İnsan Kalıtsal Hastalıkları Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 Lab. Krromozom bantlama  

Ö. Sonra 2 Lab: Kromozom Bantlama (devam)  

01.07

7.

Sabah *Quiz 1 *X’e bağlı kalıtım *Y’ye bağlı kalıtım  

Ö. Sonra 1 Lab: Barr cisimciği Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 Lab: Barr cisimciği (devam)  

02.07

8.

Sabah *Transkripsiyon * Translasyon Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Lab: Protein İzolasyonu, miktar tayini

Ö. Sonra 2 *Lab: Protein İzolasyonu, miktar tayini (devam)  

03.07

9.

Sabah *Proteomik Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Lab: Poliakrilamid jel elektroforezi  

Ö. Sonra 2 *Lab: Sonuçların değerlendirilmesi  

04.07

10.

Sabah *Doku Kültürü Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 Lab: Hayvan Doku Kültürü hücre pasajı, hücre sayımı,  

Ö. Sonra 2 Lab: Hayvan Doku Kültürü hücre pasajı, hücre sayımı (devam)  

07.07

11.

Sabah *Quiz 2 *DNA/RNA tanımları *DNA’nın yapısı  

Ö. Sonra 1 *Watson-Crick Modeli *Watson-Crick’e ait yayının incelenmesi *DNA’nın farklı formları Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 *RNA’nın yapısı *DNA replikasyonu ve rekombinasyon * Okazaki fragmentleri *Telomeraz Sunum (ppt)

08.07

12.

Sabah *Bağlantı ve rekombinasyon *Mutasyon *Genom Mutasyonu Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 *Kromozom Haritalama *Kromozom Mutasyonları Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2 Lab: Kalıtım ile ilgili problem çözümü  

09.07

13.

Sabah *DNA’nın yapısı *DNA’nın analizi Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 Lab: DNA izolasyonu ve Analizi  

Ö. Sonra 2 Lab: (devam)  

10.07

14.

Sabah *Transformasyon Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1 * Lab: Transformasyon çalışmaları  

Ö. Sonra 2 Lab: Transformasyon çalışmaları (devam)  

11.07

15.

Sabah *Quiz 3 *Genel değerlendirme  

Ö.Sonra *Ebeveyn-Öğretim Üyesi görüşmeleri  
 
08 Nisan 2014
1546 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00