HAYALİMDEKİ MATEMATİK (5,6,SINIFLAR)

HAYALİMDEKİ MATEMATİK
Yaz Okulu Kodu:
Tarih:  23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontenjan: 25
Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları:
Yrd. Doç. Dr. Murat KİRİŞCİ

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

HAYALİMDEKİ MATEMATİK
Matematiğin karışık olduğu kadar eğlenceli ve keşiflere açık dünyasına yolculuk başlıyor. Sayılar ve geometri senin onları keşfetmeni bekliyor. Matematiksel konuları yeniden üretmek, hayallerini bu konularını içine yerleştirmek ve matematikçilere yol göstermek ister misin? Cevabın evetse haydi, Hayallerindeki Matematiğe…

Amaç:

5–6 sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak programda Matematikle ilgilenen-ilgilenmeyen, bilen-bilmeyen her öğrencinin Matematiğe karşı oluşmuş ya da oluşabilecek kaygılarının giderilmesi, matematiğin eğlenceli yönlerinin gösterilmesi, gelecekte matematiği öğrenmeyi kolaylaştıracak formatta öğrencilerle buluşmaktır.

Uygulanacak Yöntem:

Program hazırlanırken öğrencilerin matematik ile farklı bir şekilde tanışmaları sağlanacak, yaşantımızdan örneklerle doğru düşünme bilinçleri geliştirilecektir. Teoriden pratiğe bilimsel düşüncenin doğası, keşfetmenin hazzı, matematiğin sanat, spor ve diğer alanlarla olan ilişkisi eğlenerek öğrenmeyle birleşecektir.

Her dersin başında önceden belirlenmiş konuların sadece başlıkları öğrencilere ifade edilerek beyin fırtınası yapılacak, bu işlemin sonucunda çıkan fikirlerden kavram haritası çıkartılarak öğrencinin keşfetmenin sihirli dünyasına girmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin hayal dünyasının saflığı ve sadeliğinin ortaya çıkaracağı sonuçlar, onları bir konuyu kendilerinin bulması, keşfetmesi ve konuya aidiyet hissetmeleri sağlayacaktır. Burada öğretimin en can alıcı noktası bilgi verici olmaktan çok yönlendirici olmasıdır. Bu safhadan sonra derslerin işlenmesi daha pratik olacak ve konular ilginç ve okul ders formatından farklı bir şekilde işlenecektir. Programın sonunda öğrenciler kendi buldukları-keşfettikleri matematiksel kavramlarla kendilerine hayali bir matematik dünyası çizecekler ve bu hayal dünyasını yaşadığımız dünyaya taşıyacaklar.

Ayrıca her gün ders sonlarına doğru kısa Matematik tarihinden bahsedilecek ve matematik bulmacaları çözülecektir.

Gün

Saat

İçerik

1

Sabah Tanışma, Programı Anlatma, Öneriler, Talepler
Öğleden Sonra Yeni başlayanlar için bilimsel Metod                              Matematik: Enfes Değil mi?

2

Sabah Palindromik Sayılar                        Matematik Tarihi’nden kesitler
Öğleden Sonra Bilgisayarı Keşfediyoruz: İkili Sayı Sistemi                                   Matematik Bulmacalar

3

Sabah İlk Hesap Makinesi: El                          İlkel Bilgisayar: Abaküs               Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden Sonra Ondalık Algoritmalar            Matematik Bulmacalar

4

Sabah Sihirli kareler                        Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden Sonra Sihirli Çemberler                    Matematik Bulmacalar

5

Sabah Oran, Kesir, Ondalık, Yüzdelik        10 sayısının işlevleri               Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden Sonra Denk İfadeler Bulma               Modüler Aritmetiğin Uygulamaları                 Matematik Bulmacalar

6

Sabah Fibonacci Sayıları                       Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden Sonra Altın Oran                                       Matematik Bulmacalar

7

Sabah Meşhur Sayılar                            Sayı Sistemleri                          Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden Sonra Sayı Sistemleri                Mükemmel Sayı Sorusu                              Matematik Bulmacalar

8

Sabah Collatz Problemi                                      Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden Sonra Matematiksel Yanılmacalar                 Matematikte Sonsuz                    Matematik Bulmacalar

9

Sabah Sonsuz Odalı Otel                 Sonsuzu Saymak              Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden Sonra Paradokslar ve paradoksal şekiller  Matematik Bulmacalar

10

Sabah Doğadaki Matematik                   Matematik Tarihinden Kesitler
Öğleden Sonra Doğrudan Eğrilere                        Matematik Bulmacalar

11

Sabah Bilgisayar Uygulamalı Gometrik Çizimler                            Matematik Tarihinden Kesitler
Öğleden Sonra Bilgisayar Uygulamalı Gometrik Çizimler                              Matematik Bulmacalar

12

Sabah  Matematik ve Sanat        Matematik Tarihinden Kesitler
Öğleden Sonra Matematik ve Sanat         Matematik Bulmacalar

13

Sabah Çizgilerin Dünyası           Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden Sonra Harita Boyama Problemi              Matematik Bulmacalar

14

Sabah Mozaikleme ve şablonlar                        Matematik tarihinden kesitler
Öğleden Sonra Çinileme ve şablonlar           Matematik Bulmacalar

15

Sabah Eğlenceli Şekiller                  Matematik Bulmacalar
Öğleden Sonra Öğrencilerin kavram haritalarının değerlendirilmesi

08 Nisan 2014
2700 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00