MATLETİK (4,5,6,7,SINIFLAR)

MATLETİK
Yaz Okulu Kodu: Tarih:  23 Haziran 2014 - 11 Temmuz 2014 Ücret: 900 TL Kontenjan: 15-25 Hazırlayan ve uygulayan Prof.  Dr.  Enis Sınıksaran Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

MATLETİK ile Matematiğin Labirentleri

Matletik ile Matematiğin Labirentleri programında matematiğin temel konuları tarihsel bağlamlarıyla birlikte bilgisayar  destekli  işlenecektir. Eğitimde sembolik ve nümerik alanda günümüzün en güçlü ve en etkin Matematik yazılımlarından olan Mathematica dilinde yazılmış  Matletik isimli program kullanılacaktır. Program
GÜNLER KONULAR AKTİVİTELER
1.  GÜN  SAYMA VE SIFIR
 • Sayma kavramı ve saymanın tarihi
 • Doğal sayılar
 • Sıfır sayısının tuhaflıkları
 • Sıfırla toplamak ve çarpmak
 • Bölme işlemi ve sıfıra bölmenin olanaksızlığı
 • Matematiğe ilişkin tutumu ölçen bir anketin uygulanması
 • Günün konularıyla ilgili 8 apletin kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
2.  GÜN  ASAL, MÜKEMMEL ve BAĞDAŞIK SAYILAR
 • Asal sayı kavramı
 • Asal sayılarda örüntü aramak
 • Mükemmel sayılar
 • Bağdaşık sayılar
 • Günün konularıyla ilgili 13 Aplet’in kullanılması.
 • Etkinlik ve oyunlar
3.  GÜN  FİBONACCİ SAYILARI ve ALTIN ORAN
 • Sayı örüntüleri
 • Fibonacci tavşanları
 • Fibonacci sayıları ve altın oran
 • Altın Spiral
 • Sanat ve doğada altın oran
 • Günün konularıyla ilgili 11 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
4.  GÜN  ÜÇGEN SAYILAR ve PASCAL ÜÇGENİ
 • Üçgen sayılar
 • Pascal üçgeninin oluşturulması
 • Pascal üçgenindeki sayılar
 • Sierpinski üçgeni
 • Günün konularıyla ilgili 9 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
5.  GÜN  ÇEMBERİN ÖLÇÜLERİ ve Pİ SAYISI
 • Çemberin ölçüleri
 • Pi sayısının yaklaşık hesaplamaları
 • Pi sayısında örüntü aramak
 • Günün konularıyla ilgili 11 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
6.  GÜN  AÇILAR
 • Açı tipleri
 • İç ve dış açı
 • Açıortayla ilgili bazı teoremler
 • Günün konularıyla ilgili 10 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
7.  GÜN  ÜÇGENLER
 • Açı ve kenarlarına göre üçgenleri sınıflama,
 • Üçgende iç açı toplamlarının ispatı
 • Benzerlik
 • Pisagor teoremi ve ispatları
 • Günün konularıyla ilgili 14 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
8.  GÜN  DÖRTGENLER
 • Dörtgenleri sınıflamak,
 • Dörtgende iç açı toplamlarının ispatı
 • Dörtgenlerle ilgili bazı teoremler
 • Günün konularıyla ilgili 9 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
9.  GÜN  ÇOKGENLER
 • Bir çokgeni bölmeleyerek farklı bir çokgen elde etmek
 • Dudeney teoremi
 • Çokgende iç ve dış açı toplamlarının ispatları
 • Günün konularıyla ilgili 11 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
10.  GÜN  DÜZLEM ŞEKİLLERDE ÇEVRE ve ALAN FORMÜLLERİ
 • Üçgenlerde çevre ve alan formülleri
 • Dörtgenlerde çevre ve alan formülleri
 • Dairenin alan formülünü dikdörtgenin alanından türetmek
 • Günün konularıyla ilgili 13 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
11.  GÜN  GEOMETRİK CİSİMLER ve ÖZDEŞLİKLER
 • Geometrik cisimler, açık ve kapalı şekilleri
 • Alan ve hacim formülleri
 • Bazı özdeşlikler ve geometrileri
 • Euler denklemi
 • Günün konularıyla ilgili 14 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
 
GÜNLER KONULAR AKTİVİTELER
12.  GÜN  ŞANSIN MATEMATİĞİ
 • Sayma ilkeleri
 • Olasılık ağaçları
 • Olasılığın tanımları
 • Olasılık hesaplamaları
 • Günün konularıyla ilgili 16 apletin kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
13.  GÜN  OLASILIK VE MONTE CARLO SİMÜLASYON
 • Simülasyon kavramı
 • Rastlantısal sayılar
 • Monte Carlo Simülasyon
 • Olasılık deneyleri
 • Geometrik olasılık
 • Günün konularıyla ilgili 15 Aplet’in kullanılması.
 • Etkinlik ve oyunlar
14.  GÜN  FRAKTALLAR ve KAOS
 • Fraktal ve boyut kavramı
 • Fraktal çizimleri
 • Kaos kavramı
 • Kaos oyunu ve rastlantısal fraktallar
 • Günün konularıyla ilgili 13 apletin kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
15.  GÜN  GENEL DEĞERLENDİRME ve TARTIŞMA
 • Matematik üzerine kaygılar ve tutum bağlamında tartışmalar
 
 • Matematiğe ilişkin tutumu ölçen anketin tekrar uygulanması
 • Tartışma
08 Nisan 2014
2748 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00