MOLEKÜLER GENETİK BİLİMİ (5,6,7,8,SINIFLAR)

Moleküler Genetik
Yaz Okulu Kodu: YO-MOLGENTarih: 23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014

Ücret: 900  TL

Kontejan:24Çocuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri
Doç. Dr.Tuba GÜNEL
Yard. Doç. Dr.Semian Karaer UZUNER

Uygulama Asistanı
Ece GÜMÜŞOĞLU

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

Gün

Saat

İçerik

Metot

23.06.2014

PAZARTESİ

Sabah

* Ebeveyn, Öğrenci Tanışma Toplantısı

Ö.Sonra 1 Labaratuvar gezisi ve tanışma
Ö. Sonra 2 Laboratuvar gezisi ve tanışma

24.06.2014

SALI

Sabah DNA genetik materyal Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 Lab: Besiyeri hazırlanması
Ö. Sonra 2 * Lab çalışması devam

25.06.2014

ÇARŞAMBA

Sabah Nukleik asitlerin yapı ve özellikleri Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 Lab: Hazırlanan besiyerlerinin petrilere aktarılması mutasyon deneyleri
Ö. Sonra 2 Lab: çalışması devam

26.06.2014

PERŞEMBE

Sabah *Genom dizisi ve kromozom çeşitliliği Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 Lab: E. Coli’ye CaCl2 tekniği ile plazmit aktarımı
Ö. Sonra 2 *Lab çalışması devam 

27.06.2014

CUMA

Sabah *Prokaryotlarda genom organizasyonu Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 Lab: Koloni sayımı ve transformasyonun değerlendirilmesi 
Ö. Sonra 2 Lab. Çalışması devam

30.07.2014

PAZARTESİ

Sabah *Quiz 1 
Ö. Sonra 1 Lab: Plazmit izolasyonu
Ö. Sonra 2 Lab. Çalışması devam

01.07.2014

SALI

Sabah *DNA replikasyonu Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 Lab: Agaroz jel elektroforezinde plazmit analizleri ve spektrofotometrik ölçümler
Ö. Sonra 2 *Lab.çalışması devam (devam) 

02.07.2014

ÇARŞAMBA

Sabah *Replikasyon hatalarının onarımı  Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 *Lab: Quiz ve mutasyonun değerlendirilmesi
Ö. Sonra 2 *Lab: Sonuçların değerlendirilmesi

03.07.2014

PERŞEMBE

Sabah *Transkripsiyon Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 Lab: Restriksiyon endonukleazları ile DNA’nın kesimi
Ö. Sonra 2 Lab: çalışması devam

04.07.2014

CUMA

Sabah RNA kırpılması ve Translasyon Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 Lab: Genel değerlendirme
Ö. Sonra 2 Lab. Çalışması devam

07.07.2014

PAZARTESİ

Sabah Translasyon Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 Lab: Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile gen çoğaltılması
Ö. Sonra 2 Lab çalışması devam

08.07.2014

SALI

Sabah Genetik Şifre Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 Lab: PCR sonuçlarının agaroz jel elktroforezi ile analizleri
Ö. Sonra 2 Lab. çalışması devam

09.07.2014

ÇARŞAMBA

Sabah Sistem Biyolojisi Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1 * Lab: Agaroz jel elektroforezinden DNA’nın geri kazanımı
Ö. Sonra 2 Lab. çalışması devam

10.07.2014

PERŞEMBE

Sabah Genel değerlendirme 
Ö.Sonra *Ebeveyn-Öğretim Üyesi görüşmeleri 

11.07.2014

CUMA

Diploma Töreni
08 Nisan 2014
1761 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00