ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİ ZENGİNLEŞTİRME PROGRAMI (1,2,3,4, SINIFLAR )

Üstün Yetenekli Öğrencileri Zenginleştirme Programı
Yaz Okulu Kodu:ÜST/ ZEN Tarih: 23 Haziran 2014- 11 Temmuz 2014 Ücret: 900 TL Kontejan: 25 Öğretim Üyeleri Yrd. Doç.Dr Serap EMİR NOT: Öğrencinin bu programa katılımı WISC-R test sonucuna göre olmaktadır. Yer: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek, farklılıklarını bilmek ve bunu kabullenmek, başka insanlara hoşgörülü olabilmek, gerçeklerle varsayımları ayırt edebilmek, varsayımlardan yola çıkıldığında sonuçların yanıltıcı olabileceğini anlamak,doğru seçimler yapabilmeyi öğrenmek, benzerlikleri ve farklılıkları kolayca görebilmek, ilişkileri anlamak, bu ilişkilerden yola çıkarak sonuca herkesten daha çabuk ulaşmak, objelerin farklı kullanım alanlarını düşünebilmek, bağlantısız objeler veya olaylar arasında bağlantıları görmek ve bunu yeni bir ürün ortaya koymak için kullanmak, bir olayı farklı açılardan ele almayı öğrenmek.................. Kısacası kendinizi daha iyi tanımak ve bilmek, daha eleştirel ve daha yaratıcı düşünebilmek........Yeni ürünler ortaya koyabilmek için, zenginleştirilmiş bir eğitim sizin için...
GÜN

ZAMAN

İÇERİK

1. HAFTA

23.06.2014 PAZARTESİ

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • Tanışma (‘’Kendisi ve diğer insanların farklılıklarını görme’’)
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme
 • Yaratıcı Düşünmenin Boyutları
Düşünme Becerileri Benzerlikler-Farklılıklar
 • Yaşamımızdaki benzerlikler ve Farklılıklar
 • Geometrik şekillerdeki benzerlikler ve farklılıklar
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

24.06.2014 SALI

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • Kendini Farklılıkları ile Kabul Etme (‘’Kendisi ve diğer insanların farklılıklarını görme’’)
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Objelerin Farklı Kullanımlarını Düşünme’’)
Düşünme Becerileri Benzerlikler-Farklılıklar
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

25.06.2014 ÇARŞAMBA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim Kendini Farklılıkları ile Kabul Etme(‘’Herkes tarafından sevilmenin mümkün olmadığını ve bunun doğal birşey olduğunu anlama’’) Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Hayalgücünü kullanarak eski objelere ilişkin ilan yazma’’ )
Düşünme Becerileri Serileme
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

26.06.2014 PERŞEMBE

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • Kendini Farklılıkları ile Kabul Etme
 • (‘’Başkalarının söyledikleri şeylerin insanların gerçek kişiliğini yansıtmadığını öğrenme’’ )
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Özgün bir hikaye oluşturma’’)
Düşünme Becerileri Serileme
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

27.06.2014 CUMA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • Kendini Farklılıkları ile Kabul Etme (‘’Her zaman mükemmel olmanın mümkün olmadığını öğrenme ’’ )
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Özgün bir hikaye oluşturma’’)
Düşünme Becerileri Serileme
 • Uygulamalı materyal çalışması.
Öğleden Sonra

2.ci HAFTA

30.06.2014 PAZARTESİ

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • Duyguları Tanıma(‘’Duyguların bireysel, kişiye özgü olduğunu öğrenme)
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Kelimelerin hissettirdiklerine ilişkin özgün paragraflar oluşturma’’)
Düşünme Becerileri Sınıflandırma
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

01.07.2014 SALI

Sabah

 • Quiz 1 Sosyal Duygusal Gelişim
 • Belirli Durumların Yorumları
 • Yaratıcı Düşünme
 • Yaratıcı Düşünmenin Boyutları
 • Eleştirel Düşünme
 • Eleştirel Düşünmenin Boyutları

Öğleden Sonra

02.07.2014 ÇARŞAMBA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • Duyguları Tanıma(Düşünceler değiştiğinde duyguların da değiştiğini öğrenme).
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Gazete haberlerine ilişkin özgün başlık oluşturma)
Düşünme Becerileri Sınıflandırma
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

03.07.2014 PERŞEMBE

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • Duyguları Tanıma(Eylemlerimizi duygularımızın yönlendirdiğini anlama).
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (Kendini başkalarının veya başka bir objenin yerine koyarak özgün bir yazı yazma).
 • Düşünme Becerileri
Sınıflandırma
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden sonra

04.07.2014 CUMA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • Duyguları Tanıma (‘’Olumsuz duygularla baş etmeyi öğrenme’’ ).
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması(’’ Güncel olaylar karşısında hissettiği duyguların farkına varma’’)
Düşünme Becerileri Sınıflandırma
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

07.07.2014 PAZARTESİ

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • İnançlar ve davranışlar(Gerçekler ve inançlararasındaki farkı anlama).
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması Altı şapkalı düşünme tekniği ile Temel buluşları farklı açılardan ele alma ve  yeni sonuçlara ulaşma.
Düşünme Becerileri Anolojiler
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

3.cü HAFTA

08.07.2014 SALI

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • İnançları ve davranışları Anlama(İnançlar, duygular  ve davranışların birbirleri ile olan ilişkilerini anlama).
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması
Doğadaki benzerliklerden ortaya çıkan buluşları öğrenme ve düşünme. Düşünme Becerileri Analojiler
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

09.07.2014 ÇARŞAMBA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • İnançları ve davranışları Anlama(Gerçekler ve varsayımlar arasındaki farkı öğrenme).
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması
SCAMPER tekniği ile özgün objeler oluşturma. Düşünme Becerileri Analojiler
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • İnançları ve davranışları Anlama(İnançlar ve davranışlar arasındaki ilişkileri öğrenme).
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması
SCAMPER tekniği ile özgün objeler oluşturma. Düşünme Becerileri Analojiler
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

10.07.2014 PERŞEMBE

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
 • İnançları ve davranışları Anlama(Duygular ve inançlar karşısında sergileyeceği davranışlar hakkında doğru seçimler yapmayı öğrenme).
Yaratıcılık
 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması
SCAMPER tekniği ile özgün objeler oluşturma. Düşünme Becerileri Analojiler
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

11.07.2014 CUMA

Sabah

Quiz 2 Genel değerlendirme ve Ebeveyn-Öğretim Üyesi görüşmeleri

 
08 Nisan 2014
2759 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00