Öğretmenliğe Hazırlanıyorum

(5.6.7.8. Sınıflar)

Yaz Okulu Kodu: YO/ÖĞRETMEN
Tarih: 22 Haziran – 10 Temmuz 2015
Süre: 3 Hafta
Saat:  10:00-16:00
Ücret:  
1000 TL
Kontenjan: 25
Yer: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü
Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Mustafa İsmail BAĞDATLI

 Not: En az 10 öğrenci olması halinde program açılacaktır.

Amaç:
Toplumsal ilişkilerin zayıfladığı, menfaat üzerine kurulan bağların git gide normalleştiği bir süreci yaşıyoruz. Elektronik ortamlar başında vakit geçirmeye alışan çocuklarımız, insanlarla birlikte iş yapma, sorumluluk sahibi olma gibi pek çok sosyal dinamiği verimli bir şekilde ortaya koyma noktasında zayıf kalmaktadırlar.

Öğretmenlik; liderliğin, iletişimin, hitabetin ve pek çok toplumsal ilişki sürecinin kapsamı içerisine girdiği ve ön planda temsil edildiği önemli bir meslektir. Allah (cc)’nün kendini tanımladığı “Rab” ifadesi öğretmenlik manasını da içine almaktadır. Öğretmenlik, Peygamber Efendimiz (sav)’in vazifesini devam ettirmek manasına da gelmektedir.  Bu sebeplerle gerek iletişim gerekse de dinî ve kültürel açılardan oldukça önemli bir noktada bulunmaktadır.

Topluma yabancılaşmadan toplumu dönüştürme bilinci ve dinamizmi sağlıklı iletişim becerilerini kazanmakla mümkündür. Eğitim programı öğrencilerimize bu yeterliliği kazandırmayı hedeflemektedir. Yine bu program çocuklarımızın içinde bulundukları eğitim hayatını anlamlandırmalarını kolaylaştıracak, öğretmenlik mesleğine ilişkin bilgi sahibi olup öğretmenleri ile ayniyet kurmalarını sağlayacaktır.

Günlük dört ders saatinden oluşan program uygulamasında ilk ders konuya ilişkin teorik bilgileri içerecektir. İkinci derste yaşayarak öğrenme etkinlikleri uygulanacaktır. Üçüncü derste her öğrencinin isteğine göre gerçekleştirdiği serbest etkinliklerle öğrencilerin o gün üzerinde durulan konuyu sevdikleri ilgi duydukları bir araçla ifade etmeleri sağlanacaktır. Son ders ise kitap okumaya ayrılacaktır. Kitap toplu olarak öğrencilerin tercih edeceği her hangi bir mekanda okunacak, üzerinde tartışılacak, öğrenciye değerlendirerek, düşünerek, çeşitli mekanlarda aktif kitap okuma alışkanlığı kazandırılacaktır.

Ders Programı

2015-04-29 10-21-58 Öğretmenliğe Hazırlanıyorum - Word 2015-04-29 10-22-10 Öğretmenliğe Hazırlanıyorum - Word

28 Nisan 2015
2580 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00