Yerkürenin Gizemi ve Keşfi

Fosiller-Mineraller-Kayaçlar-Madenler-Depremler ve Mühendislik Uygulamaları

(4. 5. 6. 7. ve 8. Sınıflar)

Yaz Okulu Kodu: YO/YERKÜRE
Tarih: 22 Haziran – 10 Temmuz 2015
Süre: 3 Hafta
Saat: 
10:00-16:00
Ücret:
1100 TL
Kontenjan:
25
Yer:
İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü – Mühendislik Fakültesi
Öğretim Üyeleri:
Prof.Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN
Yrd.Doç.Dr. Yıldırım GÜNGÖR
Yrd.Doç.Dr. İsak YILMAZ
Yrd.Doç.Dr. Namık AYSAL
Yrd.Doç.Dr. Murat YILMAZ
Araş.Gör. Fatma ŞİŞMAN TÜKEL
Araş.Gör. Candan ALPTEKİN
Jeo.Yuk.Müh. Burcu ÜNER

Not: En az 10 öğrenci olması halinde program açılacaktır.

Amaç:

Jeoloji/yer bilimi, yerkürenin güneş sistemi içerisindeki konumunu, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya koyan ve yerkabuğu şekillenirken etkilendiği süreçleri tanımlayan bir bilim dalıdır. Yerbilimi dar anlamda yerkürenin katı, rijit kısmı olan yerkabuğu ile, geniş anlamda da tüm yerküre ile ilgilenir. Belli bir zamana kadar dünyanın oluşumuyla ilgilenen jeoloji bilimi, günümüzde yaşadığımız çevre ve insan ilişkileriyle de ilgilenmekte; sağlıktan kullandığımız eşyalara kadar her alanda önemini hissettirmektedir. Bu nedenle, tüm bilim dallarıyla az ya da çok ilişkili olan Jeolojinin iyi anlaşılması zorunluluğu gündeme gelmektedir.

Program İçin Gerekli Malzemeler:

  1. Çekiç
  2. Büyüteç (LUP)
  3. Araziye uygun kıyafet, bot
  4. Arazi çantası
  5. Defter, kalem, boya kalemleri
  6. Taşları yazmak için çıkmayan (permanent) kalem
  7. Örnek torbası

PROGRAM

2015-04-29 10-00-20 YERKÜRENİN GİZEMİ VE KEŞFİ (Avcılar) - Word 2015-04-29 10-00-35 YERKÜRENİN GİZEMİ VE KEŞFİ (Avcılar) - Word

28 Nisan 2015
4115 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00