Matematikle Senaryo Yazmak (Yeni Program)

(5.6. ve 7. Sınıflar)

Yaz Okulu Kodu: YO/MAT-SY
Tarih: 22 Haziran 10 Temmuz 2015
Süre: 3 Hafta
Saat:  10:00-16:00
Ücret:
1000 TL
Kontenjan:
25
Yer: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü
Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Murat KİRİŞÇİ

Not: En az 10 öğrenci olması halinde program açılacaktır.

 Senaryo yazmak mı dediniz? Hem de Matematik ile olur mu canım?”

Matematiksel düşünmenin hayata, sosyal olgulara, kültüre, spora ve sanata olan katkısını topluma yaymak ve bu düşünceyi yaygınlaştırmak için çıktık yola.

İlk durağımız senaryo üretmek…

Sonrası gelecek elbet!

Haydi, bu yolculuğa sizde katılın ve ileride matematikle yapacağımız diğer etkinliklere beraber başlangıç yapalım.

Amaç:

2014-2015 Eğitim Öğretim döneminde, 5. 6. ve 7. sınıflarda okuyan öğrencilere yönelik olarak uygulanacak programda öğrencilerin Matematik konularını kavramsal olarak daha iyi anlayabilecekleri senaryolar üretmeleri ve soyut konuları kolayca somutlaştırabilmeleri amaçlanmaktadır. Böylece öğrenciler eğitim-öğretim hayatlarının her noktasında daha hızlı soyut düşünebilecek, gerektiğinde bu soyut düşüncelerini somutlaştırabilecek ve çevrelerindeki arkadaşları ya da öğretmenleriyle bu düşünme biçimini paylaşabilecekleri bir sistem oluşturulacaktır.

Uygulanacak Yöntem:

Program hazırlanırken öğrencilerin matematik ile farklı bir şekilde tanışmaları sağlanacak, yaşantımızdan örneklerle doğru düşünme bilinçleri geliştirilecektir. Teoriden pratiğe bilimsel düşüncenin doğası, keşfetmenin hazzı, matematiğin sanat, spor ve diğer alanlarla olan ilişkisi eğlenerek öğrenmeyle birleşecektir.

Her dersin başında önceden belirlenmiş konuların sadece başlıkları öğrencilere ifade edilerek senaryo için beyin fırtınası yapılacak, bu işlemin sonucunda çıkan fikirlerden kavram haritası oluşturularak öğrencinin senaryo yazması sağlanacaktır. Öğrencilerin hayal dünyasının saflığı ve sadeliğinin ortaya çıkaracağı sonuçlar, onları bir konuyu kendilerinin bulması, keşfetmesi ve konuya aidiyet hissetmeleri sağlayacaktır. Burada öğretimin en can alıcı noktası bilgi verici olmaktan çok yönlendirici olmasıdır. Senaryo üretmek öğrencinin, matematiksel konuları anlayabilmesi için kendi ürettiği yöntemleri kullanmasına bir basamak olacaktır. Her haftanın sonunda senaryolar değerlendirilecek, senaryoların yazım ve mantık hataları giderilerek düzenlenmesi sağlanacaktır. Programın sonunda elde edilen senaryolar kitaplaştırılarak öğrencilerin bir ürün sahibi olmaları da sağlanacaktır.

Programın sonunda öğrenciler kendi buldukları-keşfettikleri matematiksel kavramlar ve yazdıkları senaryolarla kendilerine bir matematik dünyası çizecekler ve bu ürettikleri dünyayı yaşadığımız dünyaya taşıyacaklar.

2015-05-08 15-23-14 Ekran görüntüsü2015-05-08 15-23-53 Ekran görüntüsü2015-05-08 15-24-31 Ekran görüntüsü

08 Mayıs 2015
5682 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00