yaz okulu programları

FAKÜLTEPROGRAM ADIEĞİTİM DÖNEMLERİEĞİTİMİN YERİEĞİTİME KATILACAK ÖĞRENCİ GRUBU
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİDOKTOR OLMAK İSTİYORUM **25.06.2018/29.06.2018Cerrahpaşa Tıp Fakültesi9.10.11.12. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİYARATICI YAZARLIK*25.06.2018/29.06.2018Beyazıt Merkez Kampüs4.5.6.7. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ*FELSEFE ATÖLYESİ *18.06.2018/22/.06.2018Beyazıt Merkez Kampüs4.5.6.7.8. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLAR İLE GELECEĞE BAKIŞ*18..06.2018/22.06.2018
25..06.2018/29.06.2018
02/07/2018/06/07/2018
09/07/2018/13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs1.2.3.4.Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLAR İLE GELECEĞE BAKIŞ*18/06/2018//22/06/2018
25/06/2018/29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs5.6.7.8. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLAR İLE GELECEĞE BAKIŞ*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs9.10.11.12. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİİŞARET DİLİ*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs1.2.3.4.Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİİŞARET DİLİ*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs5.6.7.8. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİİŞARET DİLİ*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs5.6.7.8. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİGELECEĞİN EN BAŞARILISI SEN OL!18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs2.3.4. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİGELECEĞİN EN BAŞARILISI SEN OL!18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs5.6.7. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİGELECEĞİN EN BAŞARILISI SEN OL!18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs8.9.10. Sınıflar
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİGELECEĞİN EN BAŞARILISI SEN OL!18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs11.12. Sınıflar
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜDENİZİN ORTASINDA 'N' VAR**18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
Deniz Bilimleri Ve İşletmeciliği Enstitüsü (Beyazıt)5.6.7.8. Sınıflar
DİŞ HEKİMİ FAKÜLTESİDİŞ HEKİMİ OLMAK İSTİYORUM**18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Diş Hekimliği Fak. (Çapa)9.10.11.12. Sınıflar
ECZACILIK FAKÜLTESİECZACI OLMAK İSTİYORUM**18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
Eczacılık Fakültesi (Beyazıt)9.10.11.12. Sınıflar
EDEBİYAT FAKÜLTESİTARİH OKUMAK İSTİYORUM*25/06/2018-29/06/2018Edebiyat Fakültesi (Laleli)9.10.11.12. Sınıflar
EDEBİYAT FAKÜLTESİSOSYOLOG OLMAK İSTİYORUM*02/07/2018-06/07/2018Edebiyat Fakültesi (Laleli)9.10.11.12. Sınıflar
EDEBİYAT FAKÜLTESİFELSEFE PROGRAMI*25/06/2018-29/06/2018Edebiyat Fakültesi (Laleli)5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
EDEBİYAT FAKÜLTESİMİTOLOJİ ATÖLYESİ*25/06/2018-29/06/2018Edebiyat Fakültesi (Laleli)5.6.7.8. Sınıflar
FEN FAKÜLTESİASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ **18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs4. Sınıf Ve Üzeri
FEN FAKÜLTESİBOTANİK**18/06/2018-22/06/2018Fen Fakültesi (Süleymaniye)5.6.7.8. Sınıflar
FEN FAKÜLTESİBİYOTEKNOLOJİ**25/06/2018-29/06/2018Fen Fakültesi (Vezneciler)6.7.8. Sınıflar
FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİHEMŞİRELİK PROGRAMI**18/06/2018-22/06/2018Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi (Şişli)11.12. Sınıflar
HAYEFANİMASYON YAPIYORUM*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs6.7.8. Sınıflar
HUKUK FAKÜLTESİMEDENİ HUKUK*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
İKTİSAT FAKÜLTESİİNOVASYON YÖNETİMİ*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs1.2.3.4.5.6.7. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİİNOVASYON YÖNETİMİ*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs8.9.10.11.12. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİEKONOMİST OLMAK İSTİYORUM*25/06/2018-29/06/2018Beyazıt Merkez Kampüs9.10.11.12. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİYARATICILIK EKONOMİSİ*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs1.2.3.4.5.6.7. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİYARATICILIK EKONOMİSİ*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs8.9.10.11.12. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİGİRİŞİMCİ OLMAK İSTİYORUM*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs7.8.9.10.11.12. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİYÖNETİCİ LİDERLİK*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs1.2.3.4.5.6.7. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİYÖNETİCİ LİDERLİK*
18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs8.9.10.11.12. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİFİNANSÇI OLMAK İSTİYORUM*02/07/2018-06/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs9.10.11.12. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİBANKACI OLMAK İSTİYORUM*09/07/2018-13/07/2018Beyazıt Merkez Kampüs9.10.11.12. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİTURİZİMCİ OLMAK İSTİYORUM*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
Beyazıt Merkez Kampüs9.10.11.12. Sınıflar
İKTİSAT FAKÜLTESİOYUN TEORİSİ*18/06/2018-22/06/2018Beyazıt Merkez Kampüs7.8.9.10.11.12. Sınıflar
İLAHİYAT FAKÜLTESİİLAHİYATÇI OLMAK İSTİYORUM*25/06/2018-29/06/2018İlahiyat Fakültesi (Horhor) 9.10.11.12. Sınıflar
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİDOKTOR OLMAK İSTİYORUM **18/06/2018-22/06/2018İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa)8.9.10.11.12. Sınıflar
İLETİŞİM FAKÜLTESİREKLAMCI OLMAK İSTİYORUM*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
İLETİŞİM FAKÜLTESİGAZETECİ OLMAK İSTİYORUM*18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Beyazıt Merkez Kampüs5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
İŞLETME FAKÜLTESİKRİTİK DÜŞÜNME VE KARAR VERME*18/06/2018-22/06/2018İşletme Fakültesi (Avcılar Kampüs)5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİMÜHENDİS OLMAK İSTİYORUM**18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Mühendislik Fakültesi (Avcılar kampüs)9.10.11.12. Sınıflar
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİDENİZCİ OLMAK İSTİYORUM**18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Mühendislik Fakültesi (Avcılar kampüs)5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
SU BİLİMLERİ FAKÜLTESİSU BİLİMLERİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORUM**18/06/2018-22/06/2018
25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Su Bilimleri Fakültesi (Vefa)9.10.11.12. Sınıflar
TEKNİK BİLİMLERİ MYOKODLAMA VE ROBOTİK ATÖLYESİ**25/06/2018-29/06/2018Teknik Bilimleri Myo (Büyükçekmece kampüs)5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
TEKNİK BİLİMLERİ MYOKENDİ KENDİMİ ÇALIYORUM (BEDEN MÜZİĞİ-BEDEN PERKÜSYONU)**18/06/2018-22/06/2018Teknik Bilimleri Myo (Büyükçekmece kampüs)5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
TEKNİK BİLİMLERİ MYOÇİNİ SANATI**18/06/2018-22/06/2018Teknik Bilimleri Myo (Büyükçekmece kampüs)7. Sınıftan 12. sınıfa kadar
TEKNİK BİLİMLERİ MYOEBRU SANATI**02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Teknik Bilimleri Myo (Büyükçekmece kampüs)8. Sınıftan 12. sınıfa kadar
TEKNİK BİLİMLERİ MYOSERAMİK ŞEKİLLENDİRME**02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Teknik Bilimleri Myo (Büyükçekmece kampüs)5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
TEKNİK BİLİMLERİ MYOFOTOĞRAF ÇEKMEYİ ÖĞRENİYORUM**02/07/2018-06/07/2018Teknik Bilimleri Myo (Büyükçekmece kampüs)5. Sınıftan 12. Sınıfa Kadar
VETERİNER FAKÜLTESİHAYVANLARLA BİRLİKTE ÖĞRENİYORUM**25/06/2018-29/06/2018
02/07/2018-06/07/2018
09/07/2018-13/07/2018
Veteriner Fakültesi (Avcılar kampüs)5.6.7. Sınıflar
VETERİNER FAKÜLTESİHAYVAN SEVGİSİNDEN HAYVAN SAĞLIĞINA**18/06/2018-22/06/2018Veteriner Fakültesi (Avcılar kampüs)8.9.10.11.12. Sınıflar