2014 Yaz Okulu Programları

ADLİ TIP
Yaz Okulu Kodu: YO-ADLİ/B
Tarih: 23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontejan:20

Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyeleri

Doç.Dr. E .Hülya Yükseloğlu
Yard. Doç.Dr. Gönül Filoğlu
Yard. Doç.Dr.Hüseyin Çakan
Yard. Doç.Dr. Z. Belma Gölge
Dr. Ege Güral

Öğrencilerin yanlarında getirmesi gereken materyaller:

-2 adet tek kullanımlık önlük (Beyaz Renk)
-Eldiven (5-6 Adet)
-Galoş
-Maske
-Swab (Sürüntü Çubuğu)

Not: En az 15 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

Kampüs: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü

• Suçlu profili
• Suç nedir?
• Ceza nedir?
• Entomoloji nedir?
• Mikroorganizmalar
• Olay yeri inceleme kavramı
• Delil nedir? Nasıl toplanır?
• Genetik bilimi ve adli bilimlerdeki yeri
• Suçluların tespitinde DNA’dan nasıl yararlanılır?
• Ses analizi
• Biyolojik deliller
• DNA’nın elde edilmesi
• DNA Elekroforezi


I.Hafta

GÜN-ZAMAN

KONU – AMAÇ

AKTİVİTE

Görevli Öğretim Üyesi

23.06.2014
PZT

Sabah

Üniversitenin Tanıtımı

Merkez kampüs aktiviteleri

Rektörlük

Öğleden
Sonra

Programın tanıtımı
Kurallar, gruplar, dersler

Tanışma
Öğrenci yaka kartlarının dağıtımı Teorik ve pratik uygulama hakkında bilgilendirme

Araş.Gör. Fatma Çavuş
Laborant Gülten Rayimoğlu

Adli Tıp Enstitüsü’nün Tanıtımı
Fen, Sosyal ve Tıp Anabilim Dallarının fonksiyonları

Enstitü, Adli Tıp ve Adli Bilimler hakkında genel bilgilendirme

Prof. Dr. İmdat Elmas

24.06.2014 
SALI

Sabah

Olay yeri inceleme kavramına giriş
Neden araştırıyoruz, bize kazandırdıkları, küçük ipuçları bizleri nereye götürür? Suçluların yakalanmasında iz ve ipuçlarını nasıl kullanırı
Küçük dedektifler iz peşinde
Görsel sunum
Türkiye ve dünya ile ilgili olgu sunumları
Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu

Öğleden
Sonra

Delil nedir? Nasıl toplanır? Delil ne işe yarar?
Adli Fen Bilimlerinde deliller ne amaçla ve nasıl çalışılır, hangi deliller hangi laboratuarlarda çalışılır?
Fiziksel delilerden suçluya ulaşmak…
Olay yeri ile ilgili bir senaryo sahnesi yaratılarak; öğrencilere biyolojik ve DNA analizi, belge incelemesi, ses kayıt analizi, kimyasal ve toksikolojik inceleme için olay yeri incelemesi yaptırılarak delil toplattırılacaktır.

 

 

25.06.2014
ÇARŞ

SabahÇocuklara kendi topladıkları delillerin farklı laboratuvarda çıkacakları yolculuğu nasıl takip edecekleri anlatılacaktırOlay yeri incelemesi sonrasında toplanan delillerin dosya üzerinde tartışılması

Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu

Öğleden
Sonra
Ulusal ve uluslar arası ilginç olgular üzerinde interaktif tartışmalar ve olguların yeniden günümüz teknolojisine uygun çözümlenmesi, konu ile ilgili beyin fırtınası…Görsel sunumlar üzerinde vaka tartışması

 

Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu

26.06.2014
PERŞ

SabahBu iz kimin?
Parmak izi
Ayakkabı izi
Diğer izler
Uygulamalı olarak parmak izinin ve diğer izlerin tespiti ve karşılaştırılmasıDoç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu
Öğleden
Sonra
Mikroorganizmalar (Minik canlılar)’ı birlikte keşfedelim.

 Mikroorganizmaların boyaması ve mikroskop ile gösterilmesi.

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

27.06.2014
CUMA

SabahVücudumuzdaki minik patojenler nelerdir? Hangileri faydalı, hangileri zararlıdır.

Mikrobiyoloji laboratuarındaki cihazların tanıtımı ve uygulaması

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

Öğleden
Sonra
Hangi besinler bizleri zehirler?Çeşitli besinlerin mikrobiyolojik incelemeleri

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

 

II. Hafta

GÜN ZAMAN

KONU – AMAÇ

AKTİVİTE

Görevli Öğretim Üyesi

30.06.2014
PZT

Sabah

Kriminal amaçlı kullanılan böcekleri tanıyalım.
Suçluların bulunmasında böceklerin rolü nedir?

Böceklerin yaşam döngüsünün laboratuar ortamında gösterilmesi.

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

Öğleden
Sonra

Böcek larvalarıyla tedavi.

Larvalarla tedavinin  labaratuarda gösterilmesi

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

01.07.2014
SALI

Sabah

Adli Astronomiye Giriş

Güneşin doğuşu ve batışının yazılımlarla gösterilmesi ve incelenmesi

Dr. Ege Güral

Öğleden
Sonra

Adli Astronominin kriminal amaçlı kullanımı

Görsel sunumlarla olgu tartışması

Dr. Ege Güral

02.07.2014
ÇARŞ

Sabah 

Adli Bilimlerde Ses ve Görüntü İncelemeleri

 

Ses ve görüntülü olgu sunumları ile konunun kavranması

 

Dr. Ege Güral

Öğleden
Sonra
Adli Bilimlerde Ses ve Görüntü İncelemelerinin kullanımıOlgu sunumları ile tartışma

Dr. Ege Güral

03.07.2014
PERŞ

SabahHolografik ses nedir? Adli Bilimlerde Kullanımı

Holografik ses kayıtlarının İncelenmesi

Dr. Ege Güral

Öğleden
Sonra
Adalet ve haksızlık kavramlarının tartışılması

Film gösterimi

Yard. Doç. Dr. Z. Belma Gölge

04.07.2014
CUMA

SabahSuç nedir? Ceza nedir?
Ceza kanunlarına neden ihtiyacımız var?
Ceza mahkemesi kimlerden oluşur?
(Hakim, Savcı, Avukat, Mağdur, Sanık)
Ceza mahkemesinin görevi nedir?
Ceza mahkemelerince gerçekleştirilen yargılamada adli bilimlerin yeri?
Bilirkişi kimdir? Görevi nedir?
Mahkeme simülasyonu üzerinden tüm kavramların açıklanması ve örnek bir yargılama yapılarak uygulamalı olarak açıklanması

 

Yard. Doç. Dr. Z. Belma Gölge

Öğleden
Sonra
Adli psikoloji
kriminal olgularda adli psikolojinin görevi
Olgu örnekleri üzerinden tartışma

Yard. Doç. Dr. Z. Belma Gölge

 

III. Hafta

GÜN

ZAMAN

KONU – AMAÇ

AKTİVİTE

Görevli Öğretim Üyesi

07.07.2014
PZT

SabahÇocuk istismarı ve ihmali:
İhmal nedir? İstismar çeşitleri nelerdir? İstismar edenler kimdir? İstismara maruz kalan çocukların özellikleri nelerdir?
Kişisel sınırlarımızın önemi nedir ve sınırlarımızı nasıl belirleriz?
“Hayır” demenin önemi
Yetişkinlerin istismarından çocuklar kendilerini nasıl koruyabilir?
Yetişkinin zarar verici davranışı ile karşılaştığında çocuk ne yapmalıdır?
Çalışma gruplarının oluşturulması,
Farklı istismar türleri ve ihmal için hazırlanan senaryolar üzerinden öğrencilerin çocuk istismarı konusunda ki bakış açılarının belirlenmesi ve tartışılması,
Çember oyunu ile kişisel sınırların vurgulanması,
Drama çalışmaları ile “hayır”ın öneminin anlatılması

Yard. Doç. Dr.
Z. Belma Gölge

Öğleden
Sonra
Şiddetin incelenmesi:
Şiddet çeşitleri,
Okulda yaşanan şiddet,
Ne zaman şiddet uygularız?
Şiddetle nasıl baş edebiliriz?
Çalışma gruplarının oluşturulması,
Hazırlanan senaryolar üzerinden öğrencilerin şiddet konusunda ki bakış açılarının belirlenmesi ve tartışılması,
Drama çalışmaları ile öfke kontrolünün öğretilmesi
 

Yard. Doç. Dr.
Z. Belma Gölge

08.07.2014
SALI

SabahBiyolojik delil nedir? Bizi biz yapan genler

 

Hazırlanan bir senaryo kapsamında, öğrencilere görevler verilerek olay yerinden toplanmış biyolojik materyallerin laboratuvara kabulü sağlanacaktır.

Yard. Doç. Dr. Gönül Filoğlu

Öğleden
Sonra
Biyolojik delillerden yararlanarak kişileri birbirinden ayırabilir miyiz?

Olgu tartışması.

Yard. Doç. Dr. Gönül Filoğlu

09.07.2014
ÇARŞ

SabahBiyolojik delillerden yararlanarak kişileri birbirinden ayırabilir miyiz?Mikroskop altında kılları birbirinden ayırabilir miyiz?

Yard. Doç. Dr. Gönül Filoğlu 
Arş. Gör. Özlem Bülbül

Öğleden
Sonra
DNA laboratuarında gezintiÖğrenci laboratuara girmeden önce laboratuarın tanıtılması ve labratuvar kuralları, laboratuvarda kişi güvenliği, deneylerin güvenliği, labratuvar riskleri, laboratuvar cihazları hakkında bilgilendirme yapılacaktır

Yard.Doç.Dr. Gönül Filoğlu
Arş. Gör. Özlem Bülbül

10.07.2014
PERŞ

SabahBiyolojik delilden DNA’nın elde edilmesi Kandan DNA izolasyonu

Arş. Gör. Özlem Bülbül

Öğleden
Sonra

Genel Değerlendirme ve vedalaşma

Tüm görevli öğretim üye ve yardımcıları

11.07.2014
CUMA

 Rektörlükte sertifikaların dağıtılması

Rektörlük
ASTRONOMİ ve UZAY BİLİMERİ
Yaz Okulu Kodu:

Tarih: 23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontejan:25
Hazırlayan ve Uygulayanlar
Prof. Dr. M.Türker ÖZKAN
Prof. Dr. A.Talat SAYGANÇ

Not1: Engelli öğrencilerimize de bu programımızda eğitim verilmektedir.

Not2: En az 15 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

GünZamanİçerikEtkinlikler
Pazaresi10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

Tanışma, Uygulanacak program hakkında bilgilendirme

Bölüm gezisi, tanıtımı, kurallar

 

 

Astronomi ve Uzayla ilgili çeşitli sorular

 

Astronomi ve Uzayla ilgili kavramlar ve tanımlar

 

Dünya’nın yörüngesi

 

Çocukların kendilerini tanıtması

 

 

 

Ön kavramsal testin uygulaması

 

Sunum

 

Sunum

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU
23 Haziran – 27 Haziran 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Salı

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

 

11.00 – 11.45

 

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

Gökyüzünü Tanıma -1

 

 

Güneş Gözlemi Yapılışı

 

 

Ay’ın Yörüngesi

 

Gök Atlasının Kullanımı –1

 

Radyo astronomi

 

 

 

 

 

 

 

Deney:
Gölge Ölçümü
(Dünya’nın Dönmesi) Güneş Saati

Güneş Gözlemi
(Fotosfer)

 

Sunum

 

Ay ve Yer Video gösterisi

 

Çocukların Dünya ve Ay’daki ağırlıklarının karşılaştırılması

 

Ay ve evrelerinin etkileşimli anlatımları

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU
23 Haziran – 27 Haziran 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

 

 

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

Uzay Havası ve Dünya Güneş Etkileşimi

Uzay Tabanlı Astronomi

 

 

 

Güneş Nedir?
İçyapısı ve Atmosferi

 

Takım Yıldızlar

 

 

Gezegen hareketleri

 

 

 

Su roketi fırlatma yarışması

Sunum

 

 

 

 

Güneş Laboratuarı çalışmaları

Deney:
Takım Yıldızlar modellerinin oluşturulması

Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenlerin gökyüzündeki ters yönelme hareketlerinin bilgisayar simülasyonu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU
23 Haziran – 27 Haziran 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 12.00

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

15.00 – 15.45

 

20.30 – 22.30

 

 

 

 

Gökyüzünü tanıma -2

 

Takım Yıldızlar, Burçlar, UFO kavramı

Teleskop tanıtımı ve kullanılması – 1

Teleskop tanıtımı ve kullanılması – 2

Gök cisimlerinin Gözlemi

 

Planetaryum gösterileri

 

Sorular ve cevaplar

 

 

 

Teleskoplarla gözlem

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU
23 Haziran – 27 Haziran 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Cuma

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

 

 

 

13.00 – 13.45

 

 

14.00 – 14.45

 

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

İstanbul İslam Bilim Tarihi Müzesi (Gülhane Parkı)

Güneş etkinlikleri

 

 

 

 

Güneş Sistemi ve Kalıntıları

 

Güneş Sistemi Dışındaki Gezegenler

 

 

 

Güneş Gözlemi

 

 

 

 

 

 

 

 

Deney:
Toprağa karışmış malzemelerden meteorit keşfi

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
30 Haziran – 4 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

 

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

Yıldızların Uzaklıkları

Yıldızların Kütleleri

 

 

 

Çift yıldızlar

 

Dünya ve Güneş

 

 

 

Sunum

 

Sunum

 

 

 

Sunum

 

 

 

 

Deney:
Güneş Saati Yapımı ve Uygulaması

Güneş Sistemi video Gösterisi

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
30 Haziran – 4 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Salı

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

Elektromanyetik Tayf,
Işığın imzası

 

 

 

Tayf Çizgilerinin Oluşumu

 

 

 

Güneş Sistemi Yapımı

 

 

Güneş Gözlemi

 

 

 

 

Kara Cisim Çalışması, Renk Analiz Etkinliği

Uygulamalı Etkinlik

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
30 Haziran – 4 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

 

11.00 – 11.45

 

 

 

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

15.00 – 15.45

 

 

Gezegen Hareketleri : Kepler ve Newton Kanunları

 

Modern Astronominin Doğuşu

 

 

 

Roketlerin Fırlatılışı

 

Roketler-1

 

Roketler-2

 

Sunum ve Animasyon

 

Sunum

 

 

 

 

Sunum

 

Bahçede Uygulama-1

Bahçede Uygulama-2

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
30 Haziran – 4 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

 

 

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

Yıldızların Oluşumu ve Evrimi

Yıldızların Son Noktaları: Nötron Yıldızları, Karadelikler

 

 

Çift Yıldızların Özellikleri

 

Değişen Yıldızlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kara Delikten Kaçış Hızının Hesabı

 

Çocukların Mars’ ta doğduğunu kabul ederek buradaki yaşlarının bulunması

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
30 Haziran – 4 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Cuma

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 15.00

 

 

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü,
Kandilli, İstanbul

Gezinin değerlendirmesi

 

 

 

Gezi

 

 

 

Sorular ve cevaplar

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
7  –  11 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Pazartesi

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

Samanyolu Oluşumu ve Evrimi

 

Evrende Madde ve Enerji

Yıldız Kümeleri

Gökyüzü programları

 

 

 

Sunum

 

Güneş gözlemi
ve Slayt gösterimi

 

Karanlık Madde
Girişimi,

 

 

Bilgisayar etkileşimli uygulama

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
7  –  11 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Salı

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

 

13.00 – 13.45

 

 

13.30 – 14.15

 

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

Galaksiler

Evren

 

Evren’in Sonu

 

 

 

 

Uzay araştırmalarının geçmişi, bugünü ve yarını

 

 

 

 

 

 

Sunum

 

Sunum
Lab: Uzaklık Merdiveni
Galaxy Zoo yazılımı, Galaksi tiplerinin belirlenmesi

 

 

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
7  –  11 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Çarşamba

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

 

 

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

15.00 – 15.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzay Havası

 

Yıldızlararası Ortam

 

Uzay Araçları

Lab: Yer Dışı Yaşamı Araştırma
(SETI@Home)
Mikrometeorit deneyi

 

Sunum

Sunum

Sunum ve Animasyonlar

 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
7  –  11 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

10.00 – 10.45

 

11.00 – 11.45

 

 

13.00 – 13.45

 

14.00 – 14.45

 

15.00 – 15.45

 

 

20.30 – 22.30

 

 

Evren’de Yaşam

 

Astrobiyoloji

 

 

Meteoritler

 

Öğrenilen bilgiler

 
Gök atlası kullanımı-2

 

Gece gözlemi

 

 

 

Sunum

 

Sunum

 

 

Sunum

 

Son kavramsal test

 

 

 

Teleskop kullanımı

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ASTRONOMİ VE UZAY YAZ OKULU 
7  –  11 Temmuz 2014 Haftası

GünZamanİçerikEtkinlikler
 

Cuma

 

 

 

10.00 – 10.45

11.00 – 11.45

 

 

Son Test Kritiği

Merak edilenler


BİLGİSAYAR PROGRAMLIYORUM
Yaz Okulu Kodu:

Tarih:  23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontenjan: 
12 + 2

Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi  ve Enformatik Bölümü Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Öğr. Gör. Murat GEZER
Araş. Gör Zeki ÖZEN
Araş Gör. Elif KARTAL
Araş Gör Emre AKADAL

Kampüs: 
Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Laboratuvarı

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

Amaç:
5–6-7 sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak bu programda Bilgisayar ile ilgilenen-ilgilenmeyen, bilen-bilmeyen her öğrencinin Bilgisayarın sadece oyun amaçlı olmadığı uygun komutları bildikten sonra kullanıcın yönlendirebileceğini bir araç olduğunu görecektir.

Uygulanacak Yöntem:
Program hazırlanırken öğrencilerin bilgisayar ile farklı bir şekilde tanışmaları sağlanacak, yaşantımızdan örneklerle doğru düşünme bilinçleri geliştirilecektir. Teoriden pratiğe programlama mantığının doğası, keşfetmenin hazzı, öğrenmeyle birleşecektir.
Her dersin başında önceden belirlenmiş konuların sadece başlıkları öğrencilere ifade edilerek beyin fırtınası yapılacak, bu işlemin sonucunda çıkan fikirlerden kavram haritası çıkartılarak öğrencinin keşfetmenin sihirli dünyasına girmesi sağlanacaktır. Öğretimin en can alıcı noktası bilgi verici olmaktan çok yönlendirici olmasıdır. Bu safhadan sonra derslerin işlenmesi daha pratik olacak ve konular ilginç ve okul ders formatından farklı bir şekilde işlenecektir. Programın sonunda öğrenciler kendi oluşturdukları projeler ile Bilgisayarda kendi çalışmalarını oluşturmuş olacaklardır.
Öğrencilerin devamlı öğrenmesine katkıda bulunmak için özel bir web sitesi içersinde yapmış oldukları çalışmalar paylaşılacaktır.
Ayrıca her gün ders sonlarına bilgisayarda yapılacak olan hatalardan bahsedilerek onların güvenli bilgisayar kullanmayı öğrenmeleri sağlanacaktır.

Gün /SaatKonu AmaçAktiviteGörevli Öğretim Üyesi
1 GünSabahÜniversitenin TanıtımıMerkez kampüs aktiviteleriRektörlük
Öğleden Sonra Tanışma
Öğrenci yaka kartlarının dağıtımı
Araş. Gör Elif KARTAL
Programın tanıtımı
Kurallar, gruplar, dersler
Laboratuvar Teorik ve pratik uygulama hakkında genel bilgilendirme
2. GünSabahBilgisayarı KeşfediyoruzPowerpoint Sunumu, Bir bilgisayarın içindeki parçaların incelenmesi. Kasanın içindeki parçaların tek tek ele alınması.Araş. Gör Zeki ÖZEN
Öğleden Sonra
3. GünSabahProgramlamaya HazırlıkBilgisayar Laboratuvarında Programlamaya hazırlık için gereksinim duyulan araçların tanıtımı ve kullanımı.Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Öğleden SonraYazılım ve Programlama Dili Nedir?Bilgisayar Laboratuvarında Yazılım ve Programlama Dillerinin  tanıtımı ve kullanımı.
Small Basic Dilini Tanıyalım. Merhaba Dünya Programının yazılması. Programımızı Renklendirelim.
4. GünSabahBilgisayarın gıdası olan Veri nedir?Powerpoint Sunumu, Laboratuvar da Değişken kullanımı üzerine  uygulama . Sayılar ile oynayalım. Sıcaklık Dönüştürücü yazalım.Araş. Gör Zeki ÖZEN
Öğleden SonraBilgisayarda kararlar nasıl verilir? Koşul ve DallanmaPowerpoint Sunumu, Laboratuvar’da if yapısı ile ilgili örneklerin yapılması
5. GünSabahKoşul ve DallanmaPowerpoint Sunumu, Laboratuvar’da İf else if  yapısı ile ilgili örneklerin yapılmasıAraş Gör. Emre AKADAL
Öğleden SonraPowerpoint sunumu GOTO Dallanması ve uygulamaları.
6. GünSabahDöngülerFor Döngüsü için Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulamaAraş Gör. Emre AKADAL
Öğleden SonraWhile Döngüsü için Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulama
7. GünSabahGrafikler ile ProgramlamaGrafik Window’a giriş Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulamaAraş. Gör Elif KARTAL
Öğleden SonraÇizgiler, şekiller , içleri doldurmak  Powerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulama
8. GünSabahŞekiller ile Eğlenceİç içe Şekiller oluşturuyoruz.  Laboratuvarda uygulamaÖğr. Gör. Murat Gezer
Öğleden SonraRastgele Şekiller oluşturmak. Benzerlerin oluşturduğu şekiller oluşturmak. Fraktal yapılar üzerine örnekler.
9. GünSabahKaplumbağa ile Programlama,Turtle nesnesini kullanarak, Kaplumbağayı ekranda hareket ettirmek.Öğr. Gör. Murat Gezer
Öğleden SonraTurtle nesnesinin çeşitli özelliklerini ve işlemlerini kullanarak grafikler yaratmak. Turtle nesnesini For..EndFor döngülerinde kullanarak renkli desenler çizmek.
10. GünSabahDiziler / YığınlarPowerpoint Sunumu, Laboratuvar’da uygulamaAraş. Gör Zeki ÖZEN
Öğleden SonraLaboratuvar’da uygulama
11. GünSabahNesnelerSound, Program ve Text Nesneleri Sunum ve UygulamaAraş Gör. Emre AKADAL
Öğleden SonraClock, Desktop , Dictionary, Flickr, ImageList ve Network  Nesneleri Powerpoint sunum ve Laboratuvarda uygulama
12. GünSabahNesnelerControls nesnesinin çeşitli özelliklerini kullanmak. Kontrol olaylarını programınızdaki düğmeler  ve metin kutuları üzerinde kullanmak.Araş Gör. Emre AKADAL
Öğleden SonraNesnelerProgramınızda klavye olaylarını kullanmak. Programınızda Fare olaylarını kullanmak.
13. GünSabahHatasız Program YazmaProgramlamada hatasız program yazmak için yapılacak işlemlerin anlatılması. Programlarınızdaki hataları düzeltmek için, TextWindow.WriteLineişlemini kullanmak.Araş. Gör Zeki ÖZEN
Öğleden SonraOyun Yazıyoruz -1Şekillerin yardımıyla oyunlar yaratmak.Shapes nesnesinin çeşitli özelliklerini ve işlemlerini kullanarak oyun öğeleri yaratmak.Araş. Gör Elif KARTAL
14.
Gün
SabahOyun Yazıyoruz -2Olaylara tepki veren etkileşimli oyunlar yaratmak.Araş. Gör Elif KARTAL
Öğleden SonraProgramımızı PaylaşıyoruzSmall Basic programlarınızı paylaşmak.Öğr. Gör. Murat Gezer
15. günSabahEğitimin değerlendirilmesiProf. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN
Öğr. Gör. Murat GEZER
Araş Gör. Emre AKADAL
Öğleden SonraRektörlükte sertifikaların dağıtılmasıRektörlük


Biyolojinin Renkleri
Yaz Okulu Kodu: YO-BİYO/A

Tarih:  23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontenjan: 25
Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları:
Doç. Dr. Gül ÖZCAN ARICAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Rıfkı TOPÇUL

Arş. Gör. İdil ÇETİN
Biyolog Özlem DAĞDEVİREN

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

• Canlılar
• Enzimler
• Nükleik asitler
• Hücrenin keşfi
• Sitoplazma ve organeller
• Fotosentez
• Kanser
• Apoptoz nedir?
• Sirke sineğinin yapısı
• Nanoteknoloji nedir?
• Doku Kültürü
• Kök Hücre
• Organ Transplantasyonu
• Tüp Bebek (İn Vitro Fertilizasyon)
• Radyobiyoloji

Zaman

İçerik

Etkinlikler

I. HAFTA
1. gün Pazartesi
Sabah

PROGRAMIN TANITILMASI
BİYOLOJİNİN KONUSU

BİYOLOJİNİN KONUSU VE ALT BİLİM DALLARI
BİYOLOJİ BİLİMİNDEKİ SON GELİŞMELER
BİYOLOJİ BİLİMİNE KATKIDA BULUNAN BİLİM ADAMLARI
Öğleden sonra

BİYOLOJİ LABORATUVARININ TANITIMI
MİKROSKOP KULLANIMI

BİYOLOJİ LABORATUVARI KULLANIMI VE GÜVENLİK KURALLARI
BİYOLOJİ LABORATUVARINDA KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER VE SARF MALZEMENİN KULLANILMASI
DENEY: MİKROSKOP ÇEŞİTLERİ VE IŞIK MİKROSKOBUNUN KULLANILMASI
2. gün
Salı
Sabah

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
AKTİVİTE:CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
DENEY: CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
CANLI ÇEŞİTLERİ VE VİRÜSLER
TARTIŞMA:VİRÜSLER NEDEN CANLI DEĞİLDİR?
Öğleden sonra

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

KARBONHİDRAT, YAĞ, PROTEİN METABOLİZMASI
VİTAMİN VE MİNERALLER
3. gün
Çarşamba
Sabah

ENZİMLER

ENZİM NEDİR?
ENZİMLERİN ANALİZİ NASIL YAPILIR?
ENZİMLERİN BİYOLOJİ VE TIPTA KULLANIM ALANLARI
Öğleden sonra

NÜKLEİK ASİTLER

DNA YAPISI VE İŞLEVİ
RNA YAPISI VE İŞLEVİ
4. gün PerşembeSabah

GENETİK

GÜNÜMÜZDE GENETİK
KLONLAMA
GEN TEDAVİSİ
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR
Öğleden sonra

HÜCRE

HÜCRE KEŞFİ VE HÜCRE TEORİSİ
PROKARYOTİK VE ÖKARYOTİK HÜCRELER 
DENEY: TEK HÜCRELİ KÜLTÜRÜN İNCELENMESİ
BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİ
DENEY: BİTKİ VE HAYVAN HÜCRELERİNİN İNCELENMESİ
5. gün
Cuma
Sabah

HÜCRE ZARI

HÜCRE ZARININ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ (AKTİF VE PASİF TAŞIMA)
AKTİVİTE: HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ ANİMASYON FİLM
DENEY: HÜCRE ZARINDAN MADDE GEÇİŞLERİ
HÜCRE DUVARI
Öğleden sonra

1. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

HAFTA İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
2. HAFTA
6. gün Pazartesi
SabahSİTOPLAZMA VE ORGANELLERSİTOPLAZMA
HÜCRE ORGANELLERİ VE GÖREVLERİ
ETKİNLİK: HÜCRE VE ORGANELLERİ ANİMASYONU
Öğleden sonraATP, SOLUNUM VE FOTOSENTEZMAYALAR YAŞIYOR MU?
KAĞIT KROMOTOGRAFİSİ
7. gün
Salı
SabahNORMAL VE ANORMAL HÜCRE BÖLÜNMELERİNORMAL VE ANORMAL HÜCRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI
HÜCRE SİKLUSU
DENEY: NORMAL VE KANSERLİ HÜCRELERİN FARKLARI
Öğleden sonraKANSERKANSER VE NEDENLERİ
KANSER TEDAVİSİ
KANSERDEN KORUNMA
8. gün ÇarşambaSabahAPOPTOZAPOPTOZ NEDİR?
NEKROZ VE APOPTOZ ARASINDAKİ FARK
KANSER TEDAVİSİNDE APOPTOZUN YERİ
Öğleden sonraDROSOPHİLA MELANOGASTERSİRKE SİNEĞİNİN YAPISI
EMBRİYONİK GELİŞİM EVRELERİ
ERKEK VE DİŞİ AYRIMI
DROSOPHİLA PASAJI
DROSOPHİLAGENETİĞİ
9. gün
Perşembe
SabahBİLİMSEL BİR PROJE NASIL HAZIRLANIR VE SUNULUR?BİLİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMA NEDİR?
BİLİMSEL PROJE NASIL HAZIRLANIR?
PROJE HAZIRLAMA BASAMAKLARI
BİLİMSEL PROJENİN SUNULMASI
Öğleden sonraNANOTEKNOLOJİNİN BİYOLOJİDEKİ UYGULAMALARINANOTEKNOLOJİ NEDİR?
NANONEKNOLOJİNİN ENDÜSTRİDEKİ UYGULAMALARI
NANOTEKNOLOJİNİN BİYOLOJİDEKİ UYGULAMALARI
NANOTEKNOLOJİNİN TIPTAKİ UYGULAMALARI
10. gün
Cuma
Sabah

KAN VE KAN GRUPLARI

KANIN YAPISI VE ÖZELLİĞİ
KAN HASTALIKLARI
KAN GRUBU ANALİZLERİ
Öğleden sonra

2. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

HAFTA İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
3. HAFTA
11. gün
Pazartesi
SabahDOKU KÜLTÜRÜDOKU KÜLTÜRÜ NEDİR?
DOKU KÜLTÜRÜ TEKNİĞİNİN KULLANIM ALANLARI
AKTİVİTE: DOKU KÜLTÜRÜ LABORATUVARININ TANITIMI
Öğleden sonraKÖK HÜCREKÖK HÜCRE NEDİR?
KÖK HÜCRE ÇEŞİTLERİ
KÖK HÜCRE NERELERDE KULLANILIR?
KÖK HÜCRE KÜLTÜRÜ ŞARTLARI NELERDİR?
KÖK HÜCRE UYGULAMALARI
12. gün SalıSabah

ORGAN TRANSPLANTASYONU

ORGAN TRANSPLANTASYONU NEDİR?
ORGAN TRANSPLANTASYONU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
HÜCRE, DOKU VE ORGAN UYUMU
YAPAY ORGANLAR
ORGAN BAĞIŞLAMA
Öğleden sonra

BALIK ANATOMİSİ

BALIĞIN YAPISI BALIK DİSEKSİYONU
BALIK ORGANLARININ TANITILMASI
13. gün ÇarşambaSabah

TÜP BEBEK (İN VİTROFERTİLİZASYON)

TÜP BEBEK NEDİR?
TÜP BEBEK HANGİ ŞARTLARDA YAPILIR?
TÜP BEBEK NEDEN GEREKLİDİR?
Öğleden sonra

KURBAĞA ANATOMİSİ

KURBAĞA YAPISI
KURBAĞA DİSEKSİYONU
KURBAĞA DERİSİNİN YAPISI
KURBAĞA ORGANLARININ TANITILMASI
14. gün Perşembe lt;/p>Sabah

RADYOBİYOLOJİ

RADYOBİYOLOJİ NEDİR?
RADYOBİYOLOJİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
RADYASYONUN HÜCRE VE ORGANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ
RADYASYONUN ORGA
Öğleden sonra

NÜKLEER SANTRALLAR

NÜKLEER ENERJİDEN YARARLANMA
NÜKLEER SANTRALLARIN ÖNEMİ
RADYASYONUN VERİMLİ KULLANIMI
RADYASYON KAZALARDAN KORUNMA
15. gün CumaSabah

FARE ANATOMİSİ

FARE NEDEN MODEL ORGANİZMADIR?
FARE MORFOLOJİSİ
FARE DİSEKSİYONU
FARE İÇ ORGANLARININ TANITILMASI
Öğleden Sonra

3. HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

HAFTA İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

GENETİK
Yaz Okulu Kodu: 


Tarih:
 23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900  TL
Kontejan:25

Çocuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri
Doç. Dr.Ercan ARICAN

Not: En az 15 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

4-7. sınıflar

 

Gün

Saat

İçerik

Metot

23.061Sabah*Genetiğe Giriş
*Genetiğin Tarihi
*Genetik ile ilgili teoriler
Sunum (ppt)
  Ö. Sonra 1*Nukleus ve Kalıtsal Madde
*Kromozomlar
Sunum (ppt)
  Ö. Sonra 2*Mitoz
*Mayoz
 

24.06

2.

Sabah*Mitoz/Mayoz Karşılaştırması
*Mayozun önemi ve krossingover
Sunum (ppt)

Ö.Sonra 1* Lab: Karyotip Analizi
İlgili problem çözümü
 

Ö. Sonra 2* Lab çalışması devam 

25.06

3.

Sabah*Genotip-Fenotip
*Fenokopi
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1*Alleller arası etkileşimlerSunum (ppt)

Ö. Sonra 2*Mendel ve Mendelizm ve Mendelin I. YasasıSunum (ppt)

26.07

4.

Sabah*Mendelin II. Yasası
*Test çaprazlaması
*Mendel yasalarının mayoz bölünme ile ilişkisi
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1Lab: Meyve sineğinin (Drosophila melanogaster) genetik araştırmalar açısından önemi ve meyve sineği çaprazlama çalışmaları 

Ö. Sonra 2Lab: Drosophila ile ilgili çaprazlamalar (devam) 

27.07

5.

Sabah*Dominantlık/Resesiflik
*Kodominantlık
*Katallellik
*Kan grupları
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1*Farklı genler arasındaki etkileşimler
*Pleiotropi
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2*İnsanda Eşey Farklılıaşması
*İnsanda Eşey Farklılaşması Anomalileri
 

30.06

6.

Sabah*Pedigree
*İnsan Kalıtsal Hastalıkları
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1Lab. Krromozom bantlama 

Ö. Sonra 2Lab: Kromozom Bantlama (devam) 

01.07

7.

Sabah*Quiz 1
*X’e bağlı kalıtım
*Y’ye bağlı kalıtım
 

Ö. Sonra 1Lab: Barr cisimciğiSunum (ppt)

Ö. Sonra 2Lab: Barr cisimciği (devam) 

02.07

8.

Sabah*Transkripsiyon
* Translasyon
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1*Lab: Protein İzolasyonu, miktar tayini

Ö. Sonra 2*Lab: Protein İzolasyonu, miktar tayini (devam) 

03.07

9.

Sabah*ProteomikSunum (ppt)

Ö. Sonra 1*Lab: Poliakrilamid jel elektroforezi 

Ö. Sonra 2*Lab: Sonuçların değerlendirilmesi 

04.07

10.

Sabah*Doku KültürüSunum (ppt)

Ö. Sonra 1Lab: Hayvan Doku Kültürü hücre pasajı, hücre sayımı, 

Ö. Sonra 2Lab: Hayvan Doku Kültürü hücre pasajı, hücre sayımı (devam) 

07.07

11.

Sabah*Quiz 2
*DNA/RNA tanımları
*DNA’nın yapısı
 

Ö. Sonra 1*Watson-Crick Modeli
*Watson-Crick’e ait yayının incelenmesi
*DNA’nın farklı formları
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2*RNA’nın yapısı
*DNA replikasyonu ve rekombinasyon
* Okazaki fragmentleri
*Telomeraz
Sunum (ppt)

08.07

12.

Sabah*Bağlantı ve rekombinasyon *Mutasyon
*Genom Mutasyonu
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1*Kromozom Haritalama
*Kromozom Mutasyonları
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 2Lab: Kalıtım ile ilgili problem çözümü 

09.07

13.

Sabah*DNA’nın yapısı
*DNA’nın analizi
Sunum (ppt)

Ö. Sonra 1Lab: DNA izolasyonu ve Analizi 

Ö. Sonra 2Lab: (devam) 

10.07

14.

Sabah*TransformasyonSunum (ppt)

Ö. Sonra 1* Lab: Transformasyon çalışmaları 

Ö. Sonra 2Lab: Transformasyon çalışmaları (devam) 

11.07

15.

Sabah*Quiz 3
*Genel değerlendirme
 

Ö.Sonra*Ebeveyn-Öğretim Üyesi görüşmeleri

HAYALİMDEKİ MATEMATİK
Yaz Okulu Kodu:
Tarih:  23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontenjan: 25
Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları:
Yrd. Doç. Dr. Murat KİRİŞCİ

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

HAYALİMDEKİ MATEMATİK
Matematiğin karışık olduğu kadar eğlenceli ve keşiflere açık dünyasına yolculuk başlıyor. Sayılar ve geometri senin onları keşfetmeni bekliyor. Matematiksel konuları yeniden üretmek, hayallerini bu konularını içine yerleştirmek ve matematikçilere yol göstermek ister misin? Cevabın evetse haydi, Hayallerindeki Matematiğe…

Amaç:

5–6 sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak programda Matematikle ilgilenen-ilgilenmeyen, bilen-bilmeyen her öğrencinin Matematiğe karşı oluşmuş ya da oluşabilecek kaygılarının giderilmesi, matematiğin eğlenceli yönlerinin gösterilmesi, gelecekte matematiği öğrenmeyi kolaylaştıracak formatta öğrencilerle buluşmaktır.

Uygulanacak Yöntem:

Program hazırlanırken öğrencilerin matematik ile farklı bir şekilde tanışmaları sağlanacak, yaşantımızdan örneklerle doğru düşünme bilinçleri geliştirilecektir. Teoriden pratiğe bilimsel düşüncenin doğası, keşfetmenin hazzı, matematiğin sanat, spor ve diğer alanlarla olan ilişkisi eğlenerek öğrenmeyle birleşecektir.

Her dersin başında önceden belirlenmiş konuların sadece başlıkları öğrencilere ifade edilerek beyin fırtınası yapılacak, bu işlemin sonucunda çıkan fikirlerden kavram haritası çıkartılarak öğrencinin keşfetmenin sihirli dünyasına girmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin hayal dünyasının saflığı ve sadeliğinin ortaya çıkaracağı sonuçlar, onları bir konuyu kendilerinin bulması, keşfetmesi ve konuya aidiyet hissetmeleri sağlayacaktır. Burada öğretimin en can alıcı noktası bilgi verici olmaktan çok yönlendirici olmasıdır. Bu safhadan sonra derslerin işlenmesi daha pratik olacak ve konular ilginç ve okul ders formatından farklı bir şekilde işlenecektir. Programın sonunda öğrenciler kendi buldukları-keşfettikleri matematiksel kavramlarla kendilerine hayali bir matematik dünyası çizecekler ve bu hayal dünyasını yaşadığımız dünyaya taşıyacaklar.

Ayrıca her gün ders sonlarına doğru kısa Matematik tarihinden bahsedilecek ve matematik bulmacaları çözülecektir.

Gün

Saat

İçerik

1

SabahTanışma, Programı Anlatma, Öneriler, Talepler
Öğleden SonraYeni başlayanlar için bilimsel Metod                              Matematik: Enfes Değil mi?

2

SabahPalindromik Sayılar                        Matematik Tarihi’nden kesitler
Öğleden SonraBilgisayarı Keşfediyoruz: İkili Sayı Sistemi                                   Matematik Bulmacalar

3

Sabahİlk Hesap Makinesi: El                          İlkel Bilgisayar: Abaküs               Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden SonraOndalık Algoritmalar            Matematik Bulmacalar

4

SabahSihirli kareler                        Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden SonraSihirli Çemberler                    Matematik Bulmacalar

5

SabahOran, Kesir, Ondalık, Yüzdelik        10 sayısının işlevleri               Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden SonraDenk İfadeler Bulma               Modüler Aritmetiğin Uygulamaları                 Matematik Bulmacalar

6

SabahFibonacci Sayıları                       Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden SonraAltın Oran                                       Matematik Bulmacalar

7

SabahMeşhur Sayılar                            Sayı Sistemleri                          Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden SonraSayı Sistemleri                Mükemmel Sayı Sorusu                              Matematik Bulmacalar

8

SabahCollatz Problemi                                      Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden SonraMatematiksel Yanılmacalar                 Matematikte Sonsuz                    Matematik Bulmacalar

9

SabahSonsuz Odalı Otel                 Sonsuzu Saymak              Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden SonraParadokslar ve paradoksal şekiller  Matematik Bulmacalar

10

SabahDoğadaki Matematik                   Matematik Tarihinden Kesitler
Öğleden SonraDoğrudan Eğrilere                        Matematik Bulmacalar

11

SabahBilgisayar Uygulamalı Gometrik Çizimler                            Matematik Tarihinden Kesitler
Öğleden SonraBilgisayar Uygulamalı Gometrik Çizimler                              Matematik Bulmacalar

12

Sabah Matematik ve Sanat        Matematik Tarihinden Kesitler
Öğleden SonraMatematik ve Sanat         Matematik Bulmacalar

13

SabahÇizgilerin Dünyası           Matematik Tarihinden kesitler
Öğleden SonraHarita Boyama Problemi              Matematik Bulmacalar

14

SabahMozaikleme ve şablonlar                        Matematik tarihinden kesitler
Öğleden SonraÇinileme ve şablonlar           Matematik Bulmacalar

15

SabahEğlenceli Şekiller                  Matematik Bulmacalar
Öğleden SonraÖğrencilerin kavram haritalarının değerlendirilmesi

MATLETİK
Yaz Okulu Kodu:
Tarih:  23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontenjan: 15-25
Hazırlayan ve uygulayan
Prof.  Dr.  Enis Sınıksaran

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

MATLETİK
ile
Matematiğin Labirentleri

Matletik ile Matematiğin Labirentleri programında matematiğin temel konuları tarihsel bağlamlarıyla birlikte bilgisayar  destekli  işlenecektir.
Eğitimde sembolik ve nümerik alanda günümüzün en güçlü ve en etkin Matematik yazılımlarından olan Mathematica dilinde yazılmış  Matletik isimli program kullanılacaktır.

Program

GÜNLERKONULARAKTİVİTELER
1.  GÜN 
SAYMA VE SIFIR
 • Sayma kavramı ve saymanın tarihi
 • Doğal sayılar
 • Sıfır sayısının tuhaflıkları
 • Sıfırla toplamak ve çarpmak
 • Bölme işlemi ve sıfıra bölmenin olanaksızlığı
 • Matematiğe ilişkin tutumu ölçen bir anketin uygulanması
 • Günün konularıyla ilgili 8 apletin kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
2.  GÜN 
ASAL, MÜKEMMEL ve BAĞDAŞIK SAYILAR
 • Asal sayı kavramı
 • Asal sayılarda örüntü aramak
 • Mükemmel sayılar
 • Bağdaşık sayılar
 • Günün konularıyla ilgili 13 Aplet’in kullanılması.
 • Etkinlik ve oyunlar
3.  GÜN 
FİBONACCİ SAYILARI ve ALTIN ORAN
 • Sayı örüntüleri
 • Fibonacci tavşanları
 • Fibonacci sayıları ve altın oran
 • Altın Spiral
 • Sanat ve doğada altın oran
 • Günün konularıyla ilgili 11 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
4.  GÜN 
ÜÇGEN SAYILAR ve PASCAL ÜÇGENİ
 • Üçgen sayılar
 • Pascal üçgeninin oluşturulması
 • Pascal üçgenindeki sayılar
 • Sierpinski üçgeni
 • Günün konularıyla ilgili 9 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
5.  GÜN 
ÇEMBERİN ÖLÇÜLERİ ve Pİ SAYISI
 • Çemberin ölçüleri
 • Pi sayısının yaklaşık hesaplamaları
 • Pi sayısında örüntü aramak
 • Günün konularıyla ilgili 11 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
6.  GÜN 
AÇILAR
 • Açı tipleri
 • İç ve dış açı
 • Açıortayla ilgili bazı teoremler
 • Günün konularıyla ilgili 10 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
7.  GÜN 
ÜÇGENLER
 • Açı ve kenarlarına göre üçgenleri sınıflama,
 • Üçgende iç açı toplamlarının ispatı
 • Benzerlik
 • Pisagor teoremi ve ispatları
 • Günün konularıyla ilgili 14 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
8.  GÜN 
DÖRTGENLER
 • Dörtgenleri sınıflamak,
 • Dörtgende iç açı toplamlarının ispatı
 • Dörtgenlerle ilgili bazı teoremler
 • Günün konularıyla ilgili 9 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
9.  GÜN 
ÇOKGENLER
 • Bir çokgeni bölmeleyerek farklı bir çokgen elde etmek
 • Dudeney teoremi
 • Çokgende iç ve dış açı toplamlarının ispatları
 • Günün konularıyla ilgili 11 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
10.  GÜN 
DÜZLEM ŞEKİLLERDE ÇEVRE ve ALAN FORMÜLLERİ
 • Üçgenlerde çevre ve alan formülleri
 • Dörtgenlerde çevre ve alan formülleri
 • Dairenin alan formülünü dikdörtgenin alanından türetmek
 • Günün konularıyla ilgili 13 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
11.  GÜN 
GEOMETRİK CİSİMLER ve ÖZDEŞLİKLER
 • Geometrik cisimler, açık ve kapalı şekilleri
 • Alan ve hacim formülleri
 • Bazı özdeşlikler ve geometrileri
 • Euler denklemi
 • Günün konularıyla ilgili 14 Aplet’in kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar

 

GÜNLERKONULARAKTİVİTELER
12.  GÜN 
ŞANSIN MATEMATİĞİ
 • Sayma ilkeleri
 • Olasılık ağaçları
 • Olasılığın tanımları
 • Olasılık hesaplamaları
 • Günün konularıyla ilgili 16 apletin kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
13.  GÜN 
OLASILIK VE MONTE CARLO SİMÜLASYON
 • Simülasyon kavramı
 • Rastlantısal sayılar
 • Monte Carlo Simülasyon
 • Olasılık deneyleri
 • Geometrik olasılık
 • Günün konularıyla ilgili 15 Aplet’in kullanılması.
 • Etkinlik ve oyunlar
14.  GÜN 
FRAKTALLAR ve KAOS
 • Fraktal ve boyut kavramı
 • Fraktal çizimleri
 • Kaos kavramı
 • Kaos oyunu ve rastlantısal fraktallar
 • Günün konularıyla ilgili 13 apletin kullanılması
 • Etkinlik ve oyunlar
15.  GÜN 
GENEL DEĞERLENDİRME ve TARTIŞMA
 • Matematik üzerine kaygılar ve tutum bağlamında tartışmalar

 

 • Matematiğe ilişkin tutumu ölçen anketin tekrar uygulanması
 • Tartışma

Moleküler Genetik
Yaz Okulu Kodu: YO-MOLGENTarih: 23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014

Ücret: 900  TL

Kontejan:24Çocuk Üniversitesi Öğretim Üyeleri
Doç. Dr.Tuba GÜNEL
Yard. Doç. Dr.Semian Karaer UZUNER

Uygulama Asistanı
Ece GÜMÜŞOĞLU

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

Gün

Saat

İçerik

Metot

23.06.2014

PAZARTESİ

Sabah

* Ebeveyn, Öğrenci Tanışma Toplantısı

Ö.Sonra 1Labaratuvar gezisi ve tanışma
Ö. Sonra 2Laboratuvar gezisi ve tanışma

24.06.2014

SALI

SabahDNA genetik materyalSunum (ppt)
Ö. Sonra 1Lab: Besiyeri hazırlanması
Ö. Sonra 2* Lab çalışması devam

25.06.2014

ÇARŞAMBA

SabahNukleik asitlerin yapı ve özellikleriSunum (ppt)
Ö. Sonra 1Lab: Hazırlanan besiyerlerinin petrilere aktarılması mutasyon deneyleri
Ö. Sonra 2Lab: çalışması devam

26.06.2014

PERŞEMBE

Sabah*Genom dizisi ve kromozom çeşitliliğiSunum (ppt)
Ö. Sonra 1Lab: E. Coli’ye CaCl2 tekniği ile plazmit aktarımı
Ö. Sonra 2*Lab çalışması devam 

27.06.2014

CUMA

Sabah*Prokaryotlarda genom organizasyonuSunum (ppt)
Ö. Sonra 1Lab: Koloni sayımı ve transformasyonun değerlendirilmesi 
Ö. Sonra 2Lab. Çalışması devam

30.07.2014

PAZARTESİ

Sabah*Quiz 1 
Ö. Sonra 1Lab: Plazmit izolasyonu
Ö. Sonra 2Lab. Çalışması devam

01.07.2014

SALI

Sabah*DNA replikasyonuSunum (ppt)
Ö. Sonra 1Lab: Agaroz jel elektroforezinde plazmit analizleri ve spektrofotometrik ölçümler
Ö. Sonra 2*Lab.çalışması devam (devam) 

02.07.2014

ÇARŞAMBA

Sabah*Replikasyon hatalarının onarımı Sunum (ppt)
Ö. Sonra 1*Lab: Quiz ve mutasyonun değerlendirilmesi
Ö. Sonra 2*Lab: Sonuçların değerlendirilmesi

03.07.2014

PERŞEMBE

Sabah*TranskripsiyonSunum (ppt)
Ö. Sonra 1Lab: Restriksiyon endonukleazları ile DNA’nın kesimi
Ö. Sonra 2Lab: çalışması devam

04.07.2014

CUMA

SabahRNA kırpılması ve TranslasyonSunum (ppt)
Ö. Sonra 1Lab: Genel değerlendirme
Ö. Sonra 2Lab. Çalışması devam

07.07.2014

PAZARTESİ

SabahTranslasyonSunum (ppt)
Ö. Sonra 1Lab: Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile gen çoğaltılması
Ö. Sonra 2Lab çalışması devam

08.07.2014

SALI

SabahGenetik ŞifreSunum (ppt)
Ö. Sonra 1Lab: PCR sonuçlarının agaroz jel elktroforezi ile analizleri
Ö. Sonra 2Lab. çalışması devam

09.07.2014

ÇARŞAMBA

SabahSistem BiyolojisiSunum (ppt)
Ö. Sonra 1* Lab: Agaroz jel elektroforezinden DNA’nın geri kazanımı
Ö. Sonra 2Lab. çalışması devam

10.07.2014

PERŞEMBE

SabahGenel değerlendirme 
Ö.Sonra*Ebeveyn-Öğretim Üyesi görüşmeleri 

11.07.2014

CUMA

Diploma Töreni

Üstün Yetenekli Öğrencileri Zenginleştirme Programı
Yaz Okulu Kodu:ÜST/ ZEN

Tarih: 23 Haziran 2014- 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontejan: 25

Öğretim Üyeleri
Yrd. Doç.Dr Serap EMİR

NOT: Öğrencinin bu programa katılımı WISC-R test sonucuna göre olmaktadır.

Yer: İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek, farklılıklarını bilmek ve bunu kabullenmek, başka insanlara hoşgörülü olabilmek, gerçeklerle varsayımları ayırt edebilmek, varsayımlardan yola çıkıldığında sonuçların yanıltıcı olabileceğini anlamak,doğru seçimler yapabilmeyi öğrenmek, benzerlikleri ve farklılıkları kolayca görebilmek, ilişkileri anlamak, bu ilişkilerden yola çıkarak sonuca herkesten daha çabuk ulaşmak, objelerin farklı kullanım alanlarını düşünebilmek, bağlantısız objeler veya olaylar arasında bağlantıları görmek ve bunu yeni bir ürün ortaya koymak için kullanmak, bir olayı farklı açılardan ele almayı öğrenmek………………
Kısacası kendinizi daha iyi tanımak ve bilmek, daha eleştirel ve daha yaratıcı düşünebilmek……..Yeni ürünler ortaya koyabilmek için, zenginleştirilmiş bir eğitim sizin için…

GÜN

ZAMAN

İÇERİK

1. HAFTA

23.06.2014
PAZARTESİ

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Tanışma (‘’Kendisi ve diğer insanların farklılıklarını görme’’)

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme
 • Yaratıcı Düşünmenin Boyutları

Düşünme Becerileri
Benzerlikler-Farklılıklar

 • Yaşamımızdaki benzerlikler ve Farklılıklar
 • Geometrik şekillerdeki benzerlikler ve farklılıklar
 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

24.06.2014
SALI

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Kendini Farklılıkları ile Kabul Etme (‘’Kendisi ve diğer insanların farklılıklarını görme’’)

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Objelerin Farklı Kullanımlarını Düşünme’’)

Düşünme Becerileri
Benzerlikler-Farklılıklar

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

25.06.2014
ÇARŞAMBA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim
Kendini Farklılıkları ile Kabul Etme(‘’Herkes tarafından sevilmenin mümkün olmadığını ve bunun doğal birşey olduğunu anlama’’)
Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Hayalgücünü kullanarak eski objelere ilişkin ilan yazma’’ )

Düşünme Becerileri
Serileme

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

26.06.2014
PERŞEMBE

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Kendini Farklılıkları ile Kabul Etme
 • (‘’Başkalarının söyledikleri şeylerin insanların gerçek kişiliğini yansıtmadığını öğrenme’’ )

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Özgün bir hikaye oluşturma’’)

Düşünme Becerileri
Serileme

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

27.06.2014
CUMA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Kendini Farklılıkları ile Kabul Etme (‘’Her zaman mükemmel olmanın mümkün olmadığını öğrenme ’’ )

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Özgün bir hikaye oluşturma’’)

Düşünme Becerileri
Serileme

 • Uygulamalı materyal çalışması.
Öğleden Sonra

2.ci HAFTA

30.06.2014
PAZARTESİ

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Duyguları Tanıma(‘’Duyguların bireysel, kişiye özgü olduğunu öğrenme)

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Kelimelerin hissettirdiklerine ilişkin özgün paragraflar oluşturma’’)

Düşünme Becerileri
Sınıflandırma

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

01.07.2014
SALI

Sabah

 • Quiz 1
  Sosyal Duygusal Gelişim
 • Belirli Durumların Yorumları
 • Yaratıcı Düşünme
 • Yaratıcı Düşünmenin Boyutları
 • Eleştirel Düşünme
 • Eleştirel Düşünmenin Boyutları

Öğleden Sonra

02.07.2014
ÇARŞAMBA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Duyguları Tanıma(Düşünceler değiştiğinde duyguların da değiştiğini öğrenme).

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (‘’Gazete haberlerine ilişkin özgün başlık oluşturma)

Düşünme Becerileri
Sınıflandırma

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

03.07.2014
PERŞEMBE

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Duyguları Tanıma(Eylemlerimizi duygularımızın yönlendirdiğini anlama).

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması (Kendini başkalarının veya başka bir objenin yerine koyarak özgün bir yazı yazma).
 • Düşünme Becerileri

Sınıflandırma

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden sonra

04.07.2014
CUMA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • Duyguları Tanıma (‘’Olumsuz duygularla baş etmeyi öğrenme’’ ).

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması(’’ Güncel olaylar karşısında hissettiği duyguların farkına varma’’)

Düşünme Becerileri
Sınıflandırma

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

07.07.2014
PAZARTESİ

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • İnançlar ve davranışlar(Gerçekler ve inançlararasındaki farkı anlama).

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması Altı şapkalı düşünme tekniği ile Temel buluşları farklı açılardan ele alma ve  yeni sonuçlara ulaşma.

Düşünme Becerileri
Anolojiler

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

3.cü HAFTA

08.07.2014
SALI

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • İnançları ve davranışları Anlama(İnançlar, duygular  ve davranışların birbirleri ile olan ilişkilerini anlama).

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması

Doğadaki benzerliklerden ortaya çıkan buluşları öğrenme ve düşünme.
Düşünme Becerileri
Analojiler

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

09.07.2014
ÇARŞAMBA

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • İnançları ve davranışları Anlama(Gerçekler ve varsayımlar arasındaki farkı öğrenme).

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması

SCAMPER tekniği ile özgün objeler oluşturma.
Düşünme Becerileri
Analojiler

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • İnançları ve davranışları Anlama(İnançlar ve davranışlar arasındaki ilişkileri öğrenme).

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması

SCAMPER tekniği ile özgün objeler oluşturma.
Düşünme Becerileri
Analojiler

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

10.07.2014
PERŞEMBE

Sabah

Sosyal-Duygusal Gelişim

 • İnançları ve davranışları Anlama(Duygular ve inançlar karşısında sergileyeceği davranışlar hakkında doğru seçimler yapmayı öğrenme).

Yaratıcılık

 • Yaratıcı Düşünme Uygulaması

SCAMPER tekniği ile özgün objeler oluşturma.
Düşünme Becerileri
Analojiler

 • Uygulamalı materyal çalışması.

Öğleden Sonra

11.07.2014
CUMA

Sabah

Quiz 2
Genel değerlendirme ve
Ebeveyn-Öğretim Üyesi görüşmeleri

YARATICI YAZARLIK ve MİTOLOJİ
Yaz Okulu Kodu: YO-YY

Tarih:  23 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 900 TL
Kontenjan: 25

Öğretim Üyesi:
Doç.Dr.Murat BİRDAL

Eğitmen:
Merve SUCU

Not: En az 10 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

Kapsam:
Yazar olmak isteyenler,
Yazmayı sevip nasıl yazılacağını öğrenmek isteyenler
Bu kurs sizler için!
Yaratıcı fikirlerimizle yepyeni, özgür dünyalar yaratabilmek için, bu yaz sizleri de İstanbul Üniversitesi’ne bekliyoruz.
Yaratıcı Yazarlık Kursu’nda, kurmaca edebiyat yapıtlarının nasıl üretildiği, hikâyenin ve romanın unsurları, zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakter yaratma, olay örgüsü, anlatım biçimleri, edebi türler gibi yazma tekniği konularını klasik ve modern edebiyattan örneklerle tartışacağız.
Mitoloji derslerimizde, mitolojik karakterlerle fantastik edebiyatı ilişkilendirecek, kendi mitolojik-fantastik hikâyelerimizi yazacak ve mitolojik tanrıları canlandırarak drama çalışmaları yapacağız.
Bir gün Tolkien’in fantastik dünyasında yolculuğa çıkarken diğer gün atölye çalışmalarımızla eğlenceye doyacaksın.
Öğreneceklerinizin en önemlisi ise, kalıplaşmış düşünce kilitlerinden kurtulup kendiniz olmayı başarmak!

Gün

Zaman

İçerik

23.06.2014
Pazartesi

Sabah

Tanışma, okul kuralları ve yaratıcı yazarlık programın tanıtımı

 

Öğleden
Sonra

Hikaye türüne giriş- Hikayenin unsurları

24.06.2014
Salı

Sabah

Fantastik Edebiyat:
Fantastik öykülerde zamanın kullanımı, mekanın işlevi ve fantastik karakterlerin yaratılması

 

Öğleden
Sonra

-Yüzüklerin Efendisi filminin bir bölümünün izlenmesi
-Atölye Çalışması: Kendi Fantastik Dünyanı Yarat!
(Fantastik öykü yazma çalışması)

   25.06.2014
   Çarşamba

Sabah

Fantastik Edebiyatta Roman Karakterleri
Atölye Çalışması: Tolkien’in yarattığı karakterlerin incelenmesi

 

Öğleden
Sonra

Atölye Çalışması: Fantastik romanların incelenmesi
Öğrencilerin farklı bakış açılarıyla karakter incelemesi
TARTIŞMA

26.06.2014
Perşembe

Sabah

Fantastik Edebiyatta ana düşünce ve ana duygu?

 

Öğleden
Sonra

Fantastik Edebiyatta anlatım biçimleri
Atölye Çalışması: Klasik ve modernist anlatım biçimlerinin incelenmesi

  27.06.2014
      Cuma

Sabah

Fantastik Edebiyatta Olay Örgüsü
Fantastik romanlarda olay örgüsünün incelenmesi

 

Öğleden
Sonra

Atölye Çalışması: Fantastik edebiyatta dramatik gerilimin oluşturulması.

30.06.2014
Pazartesi

Sabah

Romana veya hikâyeye nasıl başlamalı?
Atölye Çalışması: Unutulmayan roman ve hikâyelerin başlangıç cümlelerinin incelenmesi

 

Öğleden
Sonra

Atölye Çalışması: Kendi fantastik öykünü yaz!

01.07.2014
Salı

Sabah

 Roman türüne giriş
Düğüm ve Çözüm

 

Öğleden
Sonra

Atölye Çalışması: Verilen bir objeyi düğüm olarak algılayarak üzerine bir hikaye yazma (Grup Çalışması)

02.07.2014
Çarşamba

Sabah

Karakterler, zaman, mekân, olay örgüsü nasıl olmalı?

 

Öğleden
Sonra

Atölye Çalışması: Resim Okuma
Etkinlik: Resmin Monologu
Resimleri Kullanarak Öykü Yaratma

03.07.2014
Perşembe

Sabah

Romanda Son
Unutulmayan sonlar

 

Öğleden
Sonra

Atölye Çalışması: Verilen bir hikayenin sonunu farklı bakış açıyla yazma

04.07.2014
Cuma

Sabah

 Grup Çalışması: Grupla nasıl hikaye yazılır?
Sürpriz Yazarla Söyleşi

 

Öğleden
Sonra

Yapılan çalışmaların konuk yazarla paylaşılması ve tartışılması

07.07.2014
Pazartesi

Sabah

Fantastik Edebiyat ve Mitoloji
Mitolojiden faydalanan fantastik edebiyat yazarlarının incelenmesi

 

Öğleden
Sonra

Mitolojiye Giriş 
Yunan mitolojisi, Batı mitolojisi, Doğu mitolojisi, Türk mitolojisi

08.07.2014
Salı

Sabah

Atölye Çalışması:
Mitolojik tanrıları kullanarak fantastik kurgu yapma!

 

Öğleden
Sonra

Percy Jackson ve Olimposlular serisindeki Mitoloji ve Fantastik Edebiyat ilişkisinin incelenmesi

09.07.2014
Çarşamba

Sabah

Kurmaca Şiirler
Modern Şiir
Yapısızlık bir yapı mıdır?

 

Öğleden
Sonra

Çocuk kitabı yazarlığı ve illüstrasyon incelemesi

10.07.2014
Perşembe

Sabah

Dinlemek için Yaz (Radyo Programı)
Çarpıcı Reklam Sloganları

 

Öğleden
Sonra

 

Atölye Çalışması:
Kitap Kapağı / Poster
Çalışması

Kitabımızı nasıl yayınlayacağız?

11.07.2014
Cuma

Sabah

Gezi, anı, biyografi ve makale yazarlıkları

 

Öğleden
Sonra

Yapılan Tüm Çalışmaların Toplu Değerlendirilmesi
Anket Uygulamaları
Yaratıcı Yazarlara Yazın Ödüllerinin Verilmesi

RESİM YAPMAK İSTİYORUM

Yaz Okulu Kodu: RES-YAP
Tarih:  25 Haziran 2014 – 11 Temmuz 2014
Ücret: 800 TL
Kontenjan: 25
Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları:
Yrd.Doç.Dr.Burhan Baloğlu

Öğrencilerin ilk hafta yanlarında getirmesi gereken materyaller:  

-Büyük Resim Kağıdı
-Resim Kalemi
-Renkli Boya Kalemleri
-Silgi

Not1: Diğer haftalardaki materyaller Hoca tarafından bildirilecektir.

Not2: En az 10 öğrenci olması halinde açılacaktır.

Kayıt Formu İçinTıklayın

Amaç: 
Kendi dünyamızı keşfetmenin, dışımızdaki dünyayı gözlemlemenin, algılamanın ve farklılıkları kavrayarak fark yaratmanın yolu sanat ile aramızda bağ kurmaktan geçer. Resim, duygu ve düşüncelerin gerek çizgi gerekse şekil ve renklerle bir yüzey üzerine iki boyutlu olarak aktarılmasıdır. Resim yapmak görsel anlam taşıyan bir ürünün ortaya koyarak insanı sanata bağlayan en önemli araçlardan biridir. Her ne kadar resim yapmak için doğuştan yeteneklere sahip olunması gerektiği düşünülse de resim yapmanın kendi içinde bir mantğı vardır ve herkes resim yapabilir. Resim yapmak istiyorum diyen herkesin katılabileceði bir eğitim sizi bekliyor.
Her gün ünlü bir ressamın hayatı ve eserleri anlatılacak. Önemli eserleri slayt gösterisi ile tanıtılacaktır.


Gün

Saatİçerik

25.06.2014
ÇARŞAMBA

SabahTanışma: Resim dünyasına giriş
Öğleden SonraNasıl resim yapıyorum: Çizelim-değerlendirelim

26.06.2014
PERŞEMBE

SabahÇizgilerin dünyası
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Objeleri açık- koyu olarak çalışma

27.06.2014
CUMA

SabahBasit geometrik formlar
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Çeşitli formlar ile resim yapma

30.06.2014
PAZARTESİ

SabahResimde ışık
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Objeleri ışık-gölge ile çalışma

01.07.2014
SALI

SabahMateryallerin keşfi: Nelerle resim yaparım?
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Materyal toplama ve kullanma

02.07.2014
ÇARŞAMBA

SabahDoku ve yapının özelliklerini öğrenme
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Çeşitli yüzeyler üzerinde doku çalışmaları

03.07.2014
PERŞEMBE

SabahRenklerin dünyasına yolculuk
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Boyalarla renk çalışmaları

04.07.2014
CUMA

SabahPerspektif nedir? Nasıl kullanılır?
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Perspektif çalışmaları

07.07.2014
PAZARTESİ

SabahGördüðünü kâğıda aktarmak 1: Cansız nesneler
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Nesne seçimi ve karakalem çizim denemeleri

08.07.2014
SALI

SabahGördüğünü kâğıda aktarmak 2: Cansız nesneler
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Nesne seçimi ve boyalarla resmetme

09.07.2014
ÇARŞAMBA

SabahGördüğünü kâğıda aktarmak 3: İnsan figürü
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Model üzerinde figür çalışma denemeleri

10.07.2014
PERŞEMBE

SabahHayallerimizi resmedebilmek
Öğleden SonraAtölye Çalışması: Deneme çalışmaları

11.07.2014
CUMA

SabahGenel Değerlendirme ve çalışmaların sergilenmesi
Öğleden SonraKapanış-Mezuniyet
ADLİ TIP
Yaz Okulu Kodu: YO-ADLİ/B

Tarih: 23 Haziran 2014  – 11 Temmuz 2014
Ücret: 
900 TL
Kontejan:
20

Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyeleri 

Doç.Dr. E .Hülya Yükseloğlu
Yard. Doç.Dr. Gönül Filoğlu
Yard. Doç.Dr.Hüseyin Çakan
Yard. Doç.Dr. Z. Belma  Gölge
Dr. Ege Güral

Öğrencilerin yanlarında getirmesi gereken materyaller:

-2 adet tek kullanımlık önlük (Beyaz Renk)
-Eldiven (5-6 Adet)
-Galoş
-Maske
-Swab (Sürüntü Çubuğu)

Not: En az 15 öğrenci olası halinde program açılacaktır.

Kampüs: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Enstitüsü

• Suçlu profili
• Suç nedir?
• Ceza nedir?
• Entomoloji nedir?
• Mikroorganizmalar
• Olay yeri inceleme kavramı
• Delil nedir? Nasıl toplanır?
• Genetik bilimi ve adli bilimlerdeki yeri
• Suçluların tespitinde DNA’dan nasıl yararlanılır?
• Ses analizi
• Biyolojik deliller
• DNA’nın elde edilmesi
• DNA Elekroforezi


I.Hafta

GÜN-ZAMAN

KONU – AMAÇ

AKTİVİTE

Görevli Öğretim Üyesi

23.06.2014
PZT

Sabah

Üniversitenin Tanıtımı

Merkez kampüs aktiviteleri

Rektörlük

Öğleden
Sonra

Programın tanıtımı
Kurallar, gruplar, dersler

Tanışma
Öğrenci yaka kartlarının dağıtımı Teorik ve pratik uygulama hakkında bilgilendirme

Araş.Gör. Fatma Çavuş
Laborant Gülten Rayimoğlu

Adli Tıp Enstitüsü’nün Tanıtımı
Fen, Sosyal ve Tıp Anabilim Dallarının fonksiyonları

Enstitü, Adli Tıp ve Adli Bilimler hakkında genel bilgilendirme

Prof. Dr. İmdat Elmas

24.06.2014 
SALI

Sabah

Olay yeri inceleme kavramına giriş
Neden araştırıyoruz, bize kazandırdıkları, küçük ipuçları bizleri nereye götürür? Suçluların yakalanmasında iz ve ipuçlarını nasıl kullanırı
Küçük dedektifler iz peşinde
Görsel sunum
Türkiye ve dünya ile ilgili olgu sunumları
Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu

Öğleden
Sonra

Delil nedir? Nasıl toplanır? Delil ne işe yarar?
Adli Fen Bilimlerinde deliller ne amaçla ve nasıl çalışılır, hangi deliller hangi laboratuarlarda çalışılır?
Fiziksel delilerden suçluya ulaşmak…
Olay yeri ile ilgili bir senaryo sahnesi yaratılarak; öğrencilere biyolojik ve DNA analizi, belge incelemesi, ses kayıt analizi, kimyasal ve toksikolojik inceleme için olay yeri incelemesi yaptırılarak delil toplattırılacaktır.

 

 

25.06.2014
ÇARŞ

SabahÇocuklara kendi topladıkları delillerin farklı laboratuvarda çıkacakları yolculuğu nasıl takip edecekleri anlatılacaktırOlay yeri incelemesi sonrasında toplanan delillerin dosya üzerinde tartışılması

Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu

Öğleden
Sonra
Ulusal ve uluslar arası ilginç olgular üzerinde interaktif tartışmalar ve olguların yeniden günümüz teknolojisine uygun çözümlenmesi, konu ile ilgili beyin fırtınası…Görsel sunumlar üzerinde vaka tartışması

 

Doç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu

26.06.2014
PERŞ

SabahBu iz kimin?
Parmak izi
Ayakkabı izi
Diğer izler
Uygulamalı olarak parmak izinin ve diğer izlerin tespiti ve karşılaştırılmasıDoç.Dr.E.Hülya Yükseloğlu
Öğleden
Sonra
Mikroorganizmalar (Minik canlılar)’ı birlikte keşfedelim.

 Mikroorganizmaların boyaması ve mikroskop ile gösterilmesi.

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

27.06.2014
CUMA

SabahVücudumuzdaki minik patojenler nelerdir? Hangileri faydalı, hangileri zararlıdır.

Mikrobiyoloji laboratuarındaki cihazların tanıtımı ve uygulaması

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

Öğleden
Sonra
Hangi besinler bizleri zehirler?Çeşitli besinlerin mikrobiyolojik incelemeleri

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

 

II. Hafta

GÜN ZAMAN

KONU – AMAÇ

AKTİVİTE

Görevli Öğretim Üyesi

30.06.2014
PZT

Sabah

Kriminal amaçlı kullanılan böcekleri tanıyalım.
Suçluların bulunmasında böceklerin rolü nedir?

Böceklerin yaşam döngüsünün laboratuar ortamında gösterilmesi.

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

Öğleden
Sonra

Böcek larvalarıyla tedavi.

Larvalarla tedavinin  labaratuarda gösterilmesi

Yard. Doç. Dr. Hüseyin Çakan

01.07.2014
SALI

Sabah

Adli Astronomiye Giriş

Güneşin doğuşu ve batışının yazılımlarla gösterilmesi ve incelenmesi

Dr. Ege Güral

Öğleden
Sonra

Adli Astronominin kriminal amaçlı kullanımı

Görsel sunumlarla olgu tartışması

Dr. Ege Güral

02.07.2014
ÇARŞ

Sabah 

Adli Bilimlerde Ses ve Görüntü İncelemeleri

 

Ses ve görüntülü olgu sunumları ile konunun kavranması

 

Dr. Ege Güral

Öğleden
Sonra
Adli Bilimlerde Ses ve Görüntü İncelemelerinin kullanımıOlgu sunumları ile tartışma

Dr. Ege Güral

03.07.2014
PERŞ

SabahHolografik ses nedir? Adli Bilimlerde Kullanımı

Holografik ses kayıtlarının İncelenmesi

Dr. Ege Güral

Öğleden
Sonra
Adalet ve haksızlık kavramlarının tartışılması

Film gösterimi

Yard. Doç. Dr. Z. Belma Gölge

04.07.2014
CUMA

SabahSuç nedir? Ceza nedir?
Ceza kanunlarına neden ihtiyacımız var?
Ceza mahkemesi kimlerden oluşur?
(Hakim, Savcı, Avukat, Mağdur, Sanık)
Ceza mahkemesinin görevi nedir?
Ceza mahkemelerince gerçekleştirilen yargılamada adli bilimlerin yeri?
Bilirkişi kimdir? Görevi nedir?
Mahkeme simülasyonu üzerinden tüm kavramların açıklanması ve örnek bir yargılama yapılarak uygulamalı olarak açıklanması

 

Yard. Doç. Dr. Z. Belma Gölge

Öğleden
Sonra
Adli psikoloji
kriminal olgularda adli psikolojinin görevi
Olgu örnekleri üzerinden tartışma

Yard. Doç. Dr. Z. Belma Gölge

 

III. Hafta

GÜN

ZAMAN

KONU – AMAÇ

AKTİVİTE

Görevli Öğretim Üyesi

07.07.2014
PZT

SabahÇocuk istismarı ve ihmali:
İhmal nedir? İstismar çeşitleri nelerdir? İstismar edenler kimdir? İstismara maruz kalan çocukların özellikleri nelerdir?
Kişisel sınırlarımızın önemi nedir ve sınırlarımızı nasıl belirleriz?
“Hayır” demenin önemi
Yetişkinlerin istismarından çocuklar kendilerini nasıl koruyabilir?
Yetişkinin zarar verici davranışı ile karşılaştığında çocuk ne yapmalıdır?
Çalışma gruplarının oluşturulması,
Farklı istismar türleri ve ihmal için hazırlanan senaryolar üzerinden öğrencilerin çocuk istismarı konusunda ki bakış açılarının belirlenmesi ve tartışılması,
Çember oyunu ile kişisel sınırların vurgulanması,
Drama çalışmaları ile “hayır”ın öneminin anlatılması

Yard. Doç. Dr.
Z. Belma Gölge

Öğleden
Sonra
Şiddetin incelenmesi:
Şiddet çeşitleri,
Okulda yaşanan şiddet,
Ne zaman şiddet uygularız?
Şiddetle nasıl baş edebiliriz?
Çalışma gruplarının oluşturulması,
Hazırlanan senaryolar üzerinden öğrencilerin şiddet konusunda ki bakış açılarının belirlenmesi ve tartışılması,
Drama çalışmaları ile öfke kontrolünün öğretilmesi
 

Yard. Doç. Dr.
Z. Belma Gölge

08.07.2014
SALI

SabahBiyolojik delil nedir? Bizi biz yapan genler

 

Hazırlanan bir senaryo kapsamında, öğrencilere görevler verilerek olay yerinden toplanmış biyolojik materyallerin laboratuvara kabulü sağlanacaktır.

Yard. Doç. Dr. Gönül Filoğlu

Öğleden
Sonra
Biyolojik delillerden yararlanarak kişileri birbirinden ayırabilir miyiz?

Olgu tartışması.

Yard. Doç. Dr. Gönül Filoğlu

09.07.2014
ÇARŞ

SabahBiyolojik delillerden yararlanarak kişileri birbirinden ayırabilir miyiz?Mikroskop altında kılları birbirinden ayırabilir miyiz?

Yard. Doç. Dr. Gönül Filoğlu 
Arş. Gör. Özlem Bülbül

Öğleden
Sonra
DNA laboratuarında gezintiÖğrenci laboratuara girmeden önce laboratuarın tanıtılması ve labratuvar kuralları, laboratuvarda kişi güvenliği, deneylerin güvenliği, labratuvar riskleri, laboratuvar cihazları hakkında bilgilendirme yapılacaktır

Yard.Doç.Dr. Gönül Filoğlu
Arş. Gör. Özlem Bülbül

10.07.2014
PERŞ

SabahBiyolojik delilden DNA’nın elde edilmesi Kandan DNA izolasyonu

Arş. Gör. Özlem Bülbül

Öğleden
Sonra

Genel Değerlendirme ve vedalaşma

Tüm görevli öğretim üye ve yardımcıları

11.07.2014
CUMA

 Rektörlükte sertifikaların dağıtılması

Rektörlük