Yönetim

Merkez Müdürü
İktisat Bölümü
Doç.Dr. SELMAN YILMAZ
Merkez Müdür Yrd.
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
İktisat Bölümü
Doç.Dr. SELMAN YILMAZ
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Özel Hukuk Bölümü
Prof.Dr. BİLGEHAN ÇETİNER
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
İktisat Bölümü
Doç.Dr. HALUK ZÜLFİKAR
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi
Ekonometri Bölümü
Doç.Dr. SEMA ULUTÜRK AKMAN
Merkez Yönetim Kurulu Üyesi