S.S.S

1) Eğitimler hangi tarihler arasında gerçekleşecek?

Yaz okulu programlarımız hafta içi her gün 10: 00-15: 30 saatleri arasında olup 1 hafta sürelidir. Eğitimlerimiz

24.06.2019/28.06.2019
01.07.2019/05.07.2019
08.07.2019/12.07.2019

15.07.2019/19.07.2019

tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerimiz tek bir programa katılabildikleri gibi Yaz okulu programları boyunca süren 4 ayrı programa da katılabilirler.

2) Bu programlara kimler kabul edilebiliyor? Kaç Kişi alınıyor, hangi yaş grubuna hitap ediyor?

Programlarımıza özel okul ya da devlet okulundan her öğrenci katılabilir. Programlarımız ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç gruptan oluşmaktadır ve 1.sınıftan 12.sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yönelik çeşitli eğitimlerimiz mevcuttur. Sınıflar minimum 10 öğrencinin katılımıyla açılacaktır. Bazı programlarda üst kontenjan sınırı mevcuttur.

3) Başvurular nasıl ve ne zaman gerçekleşecektir?

Programlarımıza kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, eğitim ücretini İstanbul Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin banka hesabına yatırıp online olarak kayıt formunu dolduracaklardır. Sınıf kontenjanının dolmaması durumunda yatırılan ücretler geri iade edilecektir. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

Kayıt Formu
Anket
Dekont
Öğrenci Belgesi
Resim (1 Ad.Vesikalık)
Kimlik Fotokopisi
Muvafakatname

Web Sayfamızda bulunan Kayıt formumuz online olarak doldurulduktan sonra banka dekontu, Öğrenci belgesi, 1 Adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve muvafakatname Beyazıt’ta bulunan Çocuk Üniversitesi merkezimize elden yada posta yolu ile teslim edilecektir.

Online başvuruların yanı sıra Beyazıt Merkez Kampüsündeki Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’ne gelerek de kayıt yaptırabilirsiniz.

Banka dekontunun üzerine öğrencinin adı soyadı, katılacağı programın adı ve T.C. kimlik numarası eklenerek  cocukuniversitesi@istanbul.edu.tr e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Velinin doldurduğu muvafakatname formunun ıslak imzalı olması gerekmektedir.

Posta adresimiz:

İstanbul Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü-İstanbul Üniversitesi Beyazıt Merkez Kampüs Posta Kodu: 34452

4) Program ücretleri nelerdir?

Bir hafta sürecek olan eğitimlerimizin ücreti; uygulamalı eğitimlerde 600 TL, uygulamasız eğitimlerde 500 TL’dir. Her bir programın ücreti web sayfamızdaki “2019 Yaz Okulu Programları” listesinde ilan edilmiştir. Ücretlere öğlen yemeği ve KDV dâhildir.

5) Eğitim ücretleri hangi bankaya ve hangi hesap numarasına yatırılacaktır?

Halk Bankası Beyazıt Şubesi

IBAN: TR09 0001 2009 8200 0006 2003 53

6) Eğitimler nerede gerçekleşecektir?

İstanbul Üniversitesi Kampüslerinde gerçekleşecektir.

7) Eğitimler kimler tarafından verilecektir?

Eğitimler İstanbul Üniversitesinin deneyimli ve donanımlı öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından verilecektir.

8) Sportif Yatkınlık,  Beslenme ve Yetenek Testleri yapılmakta mıdır? Ücretli midir?

İsteğe bağlı olarak söz konusu testler yapılabilmektedir. Ayrıntıları ile birlikte ücretleri aşağıdaki dökümanda belirtilmiştir. Testleri yaptırmak isteyen kişilerin merkezimize müracaat etmeleri gerekmektedir.
9) Servis hizmeti var mıdır?

Servis hizmeti yoktur. Ulaşım veliler tarafından karşılanacaktır.

10) Çocukların ve gençlerin üniversitemizde aldığı eğitimin kendi hayatlarına katkısı var mıdır?

Çocuk üniversitesi programlarına katılan öğrenciler, üniversite hayatını birebir yaşayarak çeşitli bilim dallarını yakından tanıma fırsatı elde edeceklerdir. Eğitimlerimiz öğrencilere meslekler hakkında bilgi vermekte ve gelecekte yapacakları tercihlerinde yol gösterici olmaktadır. Bunun yanı sıra eğitimlerimize katılan öğrenciler kendi yaş gruplarındaki diğer öğrencilerle karşılıklı paylaşımlarda bulunacak ve sosyalleşeceklerdir. Sanatsal ve kültürel faaliyetler sayesinde kişisel gelişimlerini sağlayacak ve yeteneklerini keşfedeceklerdir. Mutlu ve kendine güvenen bir çocuk daha üretken hale gelecek ve daha başarılı olacaktır.

11) Eğitimler sonunda katılım belgesi veriliyor mu?

Eğitimlere katılan öğrencilere Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki adet sertifika verilmektedir. Bu sertifikalar uluslararası standartlarda düzenlenmiş olup dünyanın her yerinde geçerlidir.

12) Öğrencilere burs verilmekte midir?

İstanbul Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Kararına göre: İstanbul Üniversitesi Personeline %30 ve Kamu personeline %20 indirim uygulanacaktır. Birinci derecede yakınlara bu indirim uygulanacak olup Kurum personel kimliği ibrazı gerekmektedir.
Kontenjanlarımız çerçevesinde şehit ve gazi çocukları, torunları bu öğretim yılında programlarımızdan ücretsiz olarak yararlanabilecektir.