Bilim insanı yetiştirme programı aktifleşti

Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı

İstanbul üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafından açılan sertifikalı programlara katılan bütün öğrenciler “Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı”na adaydırlar. Bu çalışmalar sırasında öğretim üyelerimizin dikkatini çekecek ölçüde ilgiye ve yeteneğe sahip öğrenciler öğretim üyelerimiz tarafından Genç bilim insanı yetiştirme programına aday gösterilirler. Aday gösterilen öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Merkezi’nin oluşturduğu bir “Bilimsel Komisyon” tarafından yazılı ve sözlü sınava alınırlar. Öğrenci sınav sonucuna göre başarılı kabul edildiği takdirde programa kabul edilir.

Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı öğrencisi İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Merkezi’nin atadığı, öğrencinin ilgi alanında çalışmaları olan bir öğretim üyesinin danışmanlığında erken yaşta uzmanlaşmaya başlar. Danışman öğretim üyesi ve program öğrencisi çeşitli laboratuvar çalışmaları, okuma çalışmaları fikir ve bilgi alışverişi ve projeler yaparak bir usta çırak ilişkisi içerisinde öğrencinin bilim insanı olması yolunda düzenli çalışmalar yaparlar.
Gerekli görülen hallerde yurtdışındaki bilim adamları eşliğinde seminerlere ve kongrelere katılırlar. Öğrencinin ilgi alanındaki fakülte derslerine misafir öğrenci olarak katılarak bilim ortamında daha fazla yer almaları sağlanır.
Bu programın amacı bilimde önemli aşamalar kat edecek, “ Nobel Ödülü” alma potansiyelli bilim insanlarını ülkemize kazandırmaktır. Genç Bilim İnsanı Yetiştirme Programı uzun yıllar boyu sürecek zorlu bir yol olduğundan seçilen öğrencinin kendi isteği ve ailesinin yazılı onayı aranan şartlar arasındadır. Programa katılan ve başarıyla sürdüren öğrencilerin Bilim insanı olması için gerekli makamlara referans olunacaktır.